nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.07.2019 Slimme camera’s sporen zieke planten op

Verschillende Vlaamse onderzoekscentra hebben een gezamenlijke proeftuin opgestart om werk te maken van ‘slimme gewasbescherming’ in de aardappel- en fruitteelt. “De bedoeling is om met moderne technologie ervoor te zorgen dat plantenziektes sneller worden herkend en doelgerichter worden aangepakt”, laat landbouwonderzoeksinstituut ILVO weten. Concreet zullen landbouwers in Vlaanderen slimme camera's op drones of tractoren kunnen plaatsen. “Met die beelden wordt het mogelijk om zeer nauwkeurig vast te stellen waar plantenziektes bij landbouwgewassen ontstaan.”

De landbouwsector staat voor flinke uitdagingen. Van de landbouwers wordt verwacht dat ze in de toekomst meer voedsel produceren, maar tegelijkertijd de impact op het milieu verkleinen. Volgens de onderzoekers is er een belangrijke rol weggelegd voor precisielandbouw. Daarin wordt een landbouwperceel opgedeeld in kleinere blokken, en wordt aan ieder blok precies de juiste hoeveelheid bestrijdingsmiddelen of meststof gegeven. Zo wint niet alleen het milieu, maar ook de boer, die profiteert van meer opbrengst aan een lagere kost.

Een domein waar precisielandbouw een veelbelovende meerwaarde kan bieden, is ziektebestrijding. “Om zware oogstverliezen te vermijden, mikken boeren vandaag nog vaak op het toedienen van een gelijkmatige bedrijfszekere dosis pesticide over heel het veld”, legt Greet Riebbels (ILVO) uit. “Als de landbouwer echter weet waar de infectiehaarden zich precies bevinden – en waar niet – , dan kan hij gericht ingrijpen. De technologie hiervoor bestaat al en ze komt uit Vlaanderen. Onderzoekscentrum imec ontwikkelde hyperspectrale camera’s om vanop drones of tractoren infectiehaarden in kaart te brengen.”

De industrie 4.0-proeftuin ‘Smart Farming 4.0’ zal de komende drie jaar twee concrete toepassingen optimaliseren en demonstreren aan landbouwbedrijven. De eerste toepassing is het opsporen van alternaria bij aardappelen. Deze schimmelziekte is aan een opmars bezig en zorgt jaarlijks voor grote productieverliezen. De slimme camera’s moeten in wisselende omstandigheden aangetaste en niet-aangetaste planten van elkaar onderscheiden, en zo infecties in het hele perceel nauwkeurig in kaart brengen. “Deze digitale infectiekaart kan dan gebruikt worden om intelligente spuitmachines aan te sturen voor een doelgerichte behandeling”, klinkt het.

De tweede toepassing richt zich op het behandelen van bacterievuur in de fruitteelt. “Deze voor peer- en appelbomen dodelijke bacterieziekte slaat elk jaar toe in Vlaanderen en zorgt voor forse economische verliezen en risico’s voor de exportmogelijkheden van de fruitsector”, aldus Greet Riebbels. “Het is cruciaal om de infectie zo vroeg mogelijk op te sporen. Momenteel gebeurt dat nog op basis van arbeidsintensieve visuele inspecties. Maar dankzij automatische herkenning vanop tractoren, zoals ontwikkeld in de proeftuin, kunnen fruittelers de ziekte sneller en goedkoper opsporen, waarna aangetaste takken of bomen snel kunnen worden verwijderd en de besmetting beperkt blijft.”

Voor de proeftuin ‘Smart Farming 4.0’ werken zeven onderzoekscentra samen, die elk een waaier aan expertises aanbrengen. Naast ILVO en imec zijn ook Proefcentrum Fruitteelt vzw, VITO, KU Leuven, Flanders Make en de door VLAIO gesteunde innovatiecluster Smart Digital Farming betrokken.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via