nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.09.2016 Sluitende garantie voor diervriendelijk gekweekt konijn

Na de kritiek van GAIA op de huisvesting van konijnen in professionele kwekerijen heeft de sector in de zomer van 2012 een stappenplan met de dierenrechtenorganisatie afgesproken om de kooien te bannen. Vier jaar later is de algemene regel dat vleeskonijnen in parken worden gehuisvest. De grootwarenhuisketens beloofden van bij het begin om vlees van Belgische parkkonijnen te verkopen. Vijf ketens – Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize en Lidl – voegen nu de daad bij het woord door de ondertekening van een engagementsverklaring omtrent het gebruik van de benaming ‘parkkonijn’. Sedert 1 september prijzen zij enkel nog gecertificeerd konijnenvlees onder deze noemer aan. Bij Lonki in Temse, dat als eerste slachthuis gecertificeerd is, wordt tevreden gereageerd op de vergrote afzetzekerheid voor kwekers die investeerden in dierenwelzijn.

Belgische en Nederlandse konijnenhouders zijn koploper inzake dierenwelzijn sinds de vleeskonijnen in parken gehuisvest worden. Het is dierenrechtenorganisatie GAIA die deze omschakeling in gang zette door in 2009 en 2010 actie te voeren aan de poorten van grootwarenhuizen. Daarbij werd de huisvesting van konijnen in kooien onder vuur genomen. Het resulteerde in een dialoog tussen sector en dierenbeschermers met als uitkomst parkhuisvesting tegen 2016. De huisvestingsnormen die in 2014 per KB aangepast werden, zijn begin dit jaar definitief geworden.

Keerzijde van de meer diervriendelijke huisvesting in parken is een hogere kostprijs voor de kweker. Daarom klopt het plaatje alleen als de supermarkten vlees van parkkonijnen actief promoten en de leveranciers vergoeden voor hun extra kosten. GAIA communiceerde de voorbije jaren dat retailers als Lidl, Colruyt en Delhaize overschakelen op vlees van konijnen uit diervriendelijke parken. Desondanks was de markt de Belgische konijnenkwekers niet altijd even gunstig gezind. Voor kleinere kwekers is de omschakeling van kooien naar parken lastig te financieren vanwege de krappe marges. Bovendien verscheen er Frans konijnenvlees in de winkelrekken. Dat drukte niet alleen de prijs maar had ook een twijfelachtige reputatie wat de herkomst uit parken betreft.

Om de diervriendelijke huisvesting van konijnen in eigen land alle kansen te geven, is er onder impuls van de Boerenbond-werkgroep konijnenhouders een engagementsverklaring voor verkooppunten opgesteld. De meerprijs voor parkkonijnen kan alleen gerealiseerd worden als het vlees onderscheidbaar in het winkelrek ligt. Daarom regelt de engagementsverklaring het gebruik van de benaming ‘parkkonijn’ en afgeleiden daarvan zoals ‘konijn gehouden in (verrijkte) parken’. Dat luidt als volgt: “De ondertekenaar verbindt er zich vrijwillig toe om vanaf 1 september 2016 deze benamingen enkel te gebruiken in Belgische winkels als de konijnen afkomstig zijn van ‘CodiplanPLUS Parkkonijn’ gecertificeerde bedrijven, of van een minimaal gelijkwaardig certificeringssysteem.”

Tot op heden hebben Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize en Lidl hun handtekening daar al onder gezet. Een consument mag er in deze Belgische winkels gerust in zijn dat hij vlees koopt van diervriendelijk gehuisveste parkkonijnen. Het engagement houdt namelijk ook de verbintenis in om geen misleidende benamingen te hanteren in de verkoop van konijnenvlees. Voorlopig zal vlees van parkkonijnen uit eigen land komen, maar het staat producenten uit het buitenland vrij om zelf de herkomst van de konijnen te waarborgen. Dat kan door zich aan te sluiten bij Codiplan of door in een gelijkwaardig borgingssysteem te voorzien.

Voor de producenten is het engagement van bovenstaande retailers van groot belang. Zonder zekerheid van afzet zouden konijnenkwekers een groot financieel risico lopen. De productie in parken is immers aanzienlijk duurder dan in kooien. Tegenover de hogere kostprijs moet dus een hogere opbrengst staan om rendabel te kunnen werken.

Supermarkten krijgen op hun beurt de garantie dat het vlees wel degelijk afkomstig is van konijnen die extra goed verzorgd werden in parken. Peter Van Hoey van konijnenslachthuis Lonki in Temse legt uit dat de belofte van parkhuisvesting in de toekomst controleerbaar wordt voor afnemers. “Alle Belgische kwekers van parkkonijnen zijn gecertificeerd op basis van het lastenboek ‘CodiplanPLUS Parkkonijn. Van de twee gespecialiseerde slachthuizen in ons land heeft Lonki het certificaat als eerste op zak.”

Een aantal kwekers maakte de omschakeling niet omdat ze uitbollen of recent investeerden in verrijkte kooien. Hun konijnen zijn bestemd voor export, groothandel of voor beenhouwers. Dat niet de speciaalzaken maar wel de retailers de kar trekken in de verkoop van diervriendelijk geproduceerd konijnenvlees heeft volgens Van Hoey een aantoonbare reden: “De consument stelt zelf niet meteen vragen bij de herkomst van konijnenvlees. GAIA deed dat in naam van de consument wel en viseerde in zijn mediacampagnes de grootwarenhuisketens.”

Meer info: CodiplanPLUS Parkkonijn 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Innovatiesteunpunt

Volg VILT ook via