nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.11.2017 Sociale inspectie klist 18 Waalse vleesbedrijven

De sociale inspectie heeft in het kader van de strijd tegen sociale dumping een reeks gezamenlijke controles uitgevoerd in de vleesverwerkende sector in Wallonië en in Luxemburg. In totaal werden in Wallonië 21 bedrijven gecontroleerd, en daarvan bleken slechts drie bedrijven en één zelfstandige in orde. Dat laat het secretariaat-generaal voor de Benelux weten. De inbreuken hadden betrekking op het ontbreken van aanwezigheidsregistratie, inbreuken op het werkreglement, het niet-respecteren van wetgeving van de RVA, uitbetaling van lonen, enzovoort. 

In het kader van een Benelux-samenwerking waarbinnen de drie landen samen willen optreden tegen sociale dumping en het tegengaan van schijnconstructies hebben verschillende sociale inspectiediensten controles uitgevoerd in de Waalse vleesverwerkende sector. De controles vonden plaats in Bastenaken (zeven bedrijven), Rochefort (drie bedrijven) en Ciney (elf bedrijven), goed voor 176 werknemers en drie zelfstandigen. Slechts een kleine minderheid bleek volledig in orde.

Belangrijkste inbreuken hadden betrekking op het ontbreken van aanwezigheidsregistratie, inbreuken op het werkreglement, het niet-respecteren van wetgeving van de RVA, uitbetaling van lonen, enzovoort. In het Groothertogdom Luxemburg werden drie bedrijven gecontroleerd. Daar werden inbreuken vastgesteld op vlak van arbeidscontracten, niet-concurrentiebeding, uitbetaling van lonen, registratie van arbeidstijd, enzovoort.

De gezamenlijke controle is een concrete uitwerking van de afspraken die België, Nederland en Luxemburg maakten tijdens de sociale top in 2014, en de top van de eerste ministers in 2015 en 2017. Eerder werden al gezamenlijke inspecties uitgevoerd tussen België en Nederland bij uitzendkantoren actief in de bouwsector. Nu hadden België en Luxemburg vooraf gegevens uit hun databank uitgewisseld voor een gezamenlijke risicoanalyse.

"Daarbij kwamen onregelmatigheden aan het licht rond mogelijke inbreuken op de sociale wetgeving”, zo klinkt het. “Dit gaf aanleiding om ter plaatse gericht te controleren op de correcte naleving van de wetgeving rond minimumlonen, arbeidstijd, sociale zekerheid, belastingen en de wetgeving over uitzendarbeid. Deze operationele samenwerking is een voorbeeld van hoe oneerlijke concurrentie voor bedrijven en sociale dumping/fraude in de regio kan worden tegengegaan. De Benelux toont hiermee aan Europa hoe gemeenschappelijke controles georganiseerd kunnen worden en hoe dit probleem door een grensoverschrijdende samenwerking kan worden aangepakt.” 

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via