nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.12.2017 SoilCare test bodemverbetering via teelttechnieken

Elk jaar op 5 december is het Wereldbodemdag. De Bodemkundige Dienst van België (BDB) maakt van die dag gebruik om het Europese project SoilCare in de kijker te zetten. Dat project werd 18 maanden geleden gelanceerd en heeft als doel de bodemkwaliteit in Europa te verbeteren via aangepaste teeltsystemen en -technieken. Een aantal systemen zullen de komende maanden in de praktijk getest worden, op effectiviteit maar ook op toepasbaarheid.

Het thema van de Wereldbodemdag dit jaar is ‘Zorgen voor de planeet begint bij de grond’. BDB, Vlaams partner in het project, benadrukt dat de essentie van SoilCare daar mooi bij aansluit. De afgelopen 18 maanden selecteerden landbouwers samen met wetenschappers een aantal voor hen relevante teeltsystemen en -technieken die een gunstig effect op de bodem kunnen hebben. Het gaat onder meer om het toedienen van verschillende soorten organisch materiaal, aanpassen van teeltrotaties, gebruik van groenbedekkers en minder bodembewerking. In 16 studiegebieden verspreid over Europa zullen deze technieken de komende maanden toegepast worden, om nadien de impact op de bodemkwaliteit te kunnen meten.

Teeltsystemen worden als bodemverbeterend beschouwd als ze leiden tot een duurzame verhoging van de ecosysteemdiensten van de bodem: betere waterberging, minder erosie, minder gevoelig voor droogte, betere plantengroei, enzovoort. Een vruchtbare bodem komt op die manier niet alleen het milieu ten goede, maar kan ook de gevolgen van de klimaatverandering voor een stuk temperen en is dus ook essentieel voor een duurzame voedselproductie. “Op die manier is het ook een belangrijke factor in de rendabiliteit van landbouwbedrijven”, stelt BDB.

Landbouwers zijn zich hier volgens de organisatie al goed van bewust. “Desondanks worden de huidige productieniveaus vaak in stand gehouden door toenemend gebruik van inputs zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en technologie, waardoor productieverliezen als gevolg van verminderde bodemkwaliteit gemaskeerd worden”, klinkt het.

Door stakeholders zoals landbouwers, beleidsmedewerkers en voorlichters er rechtstreeks bij te betrekken, wil SoilCare niet alleen op papier maar ook in de praktijk iets veranderen. De partners hopen dat veelbelovende technieken vlot overgenomen worden in de landbouwpraktijk en zo uiteindelijk op het terrein leiden tot een betere bodemzorg. “De eerste 18 maanden waren al zeer productief. Nu gaan we over tot testen in de praktijk, om eventuele obstakels voor brede toepassing weg te werken”, stelt projectcoördinator Rudi Hessel van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Ook Annemie Elsen en Mia Tits van BDB benadrukken het belang van deze praktijktoets. “We willen garanderen dat het onderzoek relevant is, en dat de resultaten vlot bekend raken bij alle betrokkenen. Uiteindelijk is het doel immers dat de meest veelbelovende teelttechnieken effectief toegepast worden in heel Europa.”

Zorg voor de bodem is een thema dat al langer hoog op de agenda staat binnen de landbouwsector. Zo is er ook het Interreg-project Leve(n)de Bodem, waarbij onder meer de provincie Vlaams-Brabant, de Hooibeekhoeve en Inagro betrokken zijn. Op landbouwbeurs Agribex deze week in Brussel organiseren de partners binnen dat project nog een inspiratieplatform over bodemvriendelijke innovaties. En ook daar wordt bijzonder veel aandacht besteed aan haalbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via