nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.03.2018 Sonja De Becker herverkozen als Boerenbond-voorzitter

Tijdens een vergadering van het Hoofdbestuur werd Sonja De Becker herverkozen tot voorzitter van Boerenbond. Ze vangt daarmee haar eerste volledige bestuursmandaat als voorzitter aan, nadat ze in 2015 Piet Vanthemsche opvolgde en zijn bestuurstermijn afmaakte. Actieve pluimveehouder Eric Van Meervenne werd verkozen tot eerste ondervoorzitter, Georges Van Keerberghen werd verkozen tot tweede ondervoorzitter. 

Sonja De Becker is herverkozen als voorzitter van Boerenbond en vat een nieuw mandaat aan voor de komende vijf jaar. Door de verkiezing tot nieuwe Boerenbondvoorzitter is Sonja De Becker meteen ook de nieuwe voorzitter van Landelijke Gilden. Binnen Boerenbond wordt het bestuur om de vijf jaar vernieuwd. Die vernieuwingen nemen een heel jaar in beslag omdat de vertegenwoordiging stapsgewijs wordt opgebouwd, vanuit het lokale niveau. De acht verschillende sectoren worden via provinciale en nationale sectorvakgroepen in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd.

Verder werd pluimveehouder Eric Van Meervenne verkozen als eerste ondervoorzitter en werd Georges Van Keerberghen tweede ondervoorzitter. Tot de leiding van Boerenbond behoren daarnaast ook Pieter Verhelst, onder meer verantwoordelijk voor het Ketenoverleg en de Europese en internationale landbouwpolitiek; Guy Vandepoel, onder meer verantwoordelijk voor de vakgroepwerking; Frans De Wachter, algemeen secretaris; E.H. Jos Daems, algemeen proost; Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken; en Luc Vanoirbeek, woordvoerder. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Volg VILT ook via