nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.01.2016 Spanje grootste pesticidengebruiker van Europa

In 2013 was Spanje bijna goed voor een vijfde van het totale pesticidengebruik in Europa. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Frankrijk is een nipte tweede, Italië en Duitsland volgen verderop. Bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten zijn met een aandeel van 42 procent de grote slokop, chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn met 35 procent goed voor een tweede plaats. In Bulgarije worden per hectare het minste gewasbeschermingsmiddelen verkocht, in Malta het meest. België laat van alle Europese lidstaten het derde grootste verbruik per hectare noteren.

Eurostat verzamelde de meest recente gegevens die het via de Europese controleorganen kon verzamelen en analyseerde het pesticidengebruik in de 28 lidstaten in het jaar 2013. Daaruit blijkt dat alle lidstaten dat jaar samen ongeveer 360.000 ton pesticiden hebben gebruikt om onkruiden en ziekten te bestrijden en ongewenste insecten te doden. Spanje is koploper met een aandeel van 19,5 procent, gevolgd door Frankrijk (18,7%), Italië (13,8%), Duitsland (12,3%) en Polen (6,2%).

Wat zijn de meest verkochte middelen? Fungiciden en bactericiden waren in 2013 goed voor een aandeel van 42 procent, gevolgd door herbiciden (35%). Insecticiden en acariciden maken slechts vijf procent uit van het totaal. Opvallend is dat binnen elke groep een ander land topverbruiker blijkt. Wat insecticiden (6.700 ton) en andere plantbeschermende middelen (17.300 ton) betreft is Spanje koploper. Italië is met 32.900 ton dan weer de grootste verbruiker van ziektebestrijders, namelijk fungiciden en bactericiden. Frankrijk is een grootverbruiker (27.800 ton) van herbiciden in de strijd tegen onkruid.

Eurostat maakte verder ook nog een interessante berekening om op basis van het gebruik en de omvang van het landbouwareaal te berekenen hoeveel het gemiddeld verbruik per hectare bedraagt. Bulgarije is de meest zuinige verbruiker met 0,24 kilo verkochte gewasbeschermingsmiddelen per hectare. Ook in Estland, Ierland, Litouwen, Zweden, Roemenië, Letland en het Verenigd Koninkrijk werd gemiddeld minder dan één kilo per hectare verkocht. Aan de andere kant van het spectrum zit Malta met een hoog verbruik van 13,59 kilo per hectare. Nederland is de tweede grootste verbruiker met bijna zes kilo, gevolgd door België. In ons land wordt gemiddeld net geen vijf kilo actieve stof per hectare genoteerd.

Bron: Eurostat

Volg VILT ook via