nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.03.2019 Specifieke FAVV-site informeert over brexit

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Hoewel tot op heden geen enkele overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is goedgekeurd, moet het bedrijfsleven zo veel mogelijk anticiperen op de gevolgen van de brexit. “Het Voedselagentschap staat uiteraard, net als vele andere federale overheden, aan de zijde van de bedrijven”, klinkt het bij het FAVV. Op de Belgische portaalsite voor de brexit werd een specifieke FAVV-site en een contactcenter opgezet zodat bedrijven gemakkelijk toegang hebben tot alle nuttige informatie.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is momenteel een EU-lidstaat en het vrije verkeer van goederen is dus van toepassing zoals het in de hele Unie geldt. Dit betekent dat de goederen aan de grens niet door het FAVV gecontroleerd moeten worden. Vanaf 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk echter geen lid meer zijn van de EU. “Er zullen daardoor nieuwe invoer- en uitvoerregels in werking treden, binnen een bepaalde termijn en onder voorwaarden die momenteel nog moeten worden gedefinieerd”, laat het FAVV weten.

“Wij zullen import- en exportcontroles moeten uitvoeren, deze zijn voornamelijk gericht op producten die een risico vormen voor de gezondheid van planten, dieren en voedselveiligheid”, aldus het FAVV. Bedrijven die naar het VK willen exporteren of uit het VK willen importeren moeten zich hiervan bewust zijn en hiermee rekening houden. Indien er wel een terugtrekkingsakkoord wordt bereikt, zal een overgangsperiode tot eind 2020 gelden waarin alle huidige Europese regels voor het VK van toepassing blijven.

Het ‘brexitportaal’, te bereiken via de site www.belgium.be/brexit, geeft een overzicht van de mogelijke impact van de brexit, zowel voor burgers als bedrijven. Het portaal verwijst naar de verschillende websites die door de betrokken federale autoriteiten zijn ontwikkeld specifiek voor de brexit, in het bijzonder die van het FAVV, die werd gecreëerd om de betrokken bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen.

“Het is essentieel dat onze bedrijven snel en eenvoudig toegang hebben tot alle informatie over de praktische gevolgen van de brexit”, reageert federaal minister van Landbouw Denis Ducarme. “De website van het FAVV is daarom aangepast om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen tegemoet te komen. Op mijn initiatief is er ook een Contactcenter Brexit opgericht, zodat alle bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren ook concrete antwoorden krijgen op meer specifieke vragen.”

In Calais leidde een brexitoefening tot lange files, die waren te zien in het VRT-journaal. De Franse douaniers voerden er een stiptheidsactie uit, alle vrachtwagens op weg naar het Verenigd Koninkrijk werden grondig gecontroleerd. Volgens de vakbonden zijn die files slechts een voorproefje van hoe het zal zijn na de brexit. De douaniers geven hiermee het signaal dat er versterking nodig is want de voorbije jaren werd er vooral bespaard op hun dienst.

Bron: Eigen verslaggeving / VRT

Volg VILT ook via