nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.12.2017 Staatssecretaris pakt uit met visietekst voor Noordzee

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer legde woensdag zijn visietekst over de toekomst van de Noordzee voor aan honderden stakeholders. Die visie moet onder meer uitmonden in een nieuw Marien Ruimtelijk Plan. De Backer richtte tegelijkertijd de denktank Thinktank Northsea op. "Noordzee 2050 wordt de toetssteen voor toekomstige projecten op de Noordzee en wordt het denkkader als we onze puzzel leggen voor het Marien Ruimtelijk Plan, de zeekaart van onze Noordzee", zegt de staatssecretaris.

Een jaar lang hebben honderden stakeholders, van burgers tot ondernemers, van administratie tot wetenschappers, hard gewerkt aan een langetermijnvisie voor de Noordzee. De voorbije maanden gingen ze aan slag rond drie belangrijke thema's: natuurlijkheid, blauwe economie en innovatie, en meervoudig ruimtegebruik. "Ik heb iedereen van ondernemers en wetenschappers tot administratie en geïnteresseerde burgers – rond de tafel gebracht om samen na te denken waar we op lange termijn naartoe willen met onze Noordzee. Iedereen had op zijn domein heel wat kennis en inzichten, maar die informatie werd onvoldoende uitgewisseld", aldus De Backer.

De visietekst wordt een toetssteen voor alle toekomstige projecten op de Noordzee en vormt ook de basis van het Marien Ruimtelijk Plan. Dat is het plan die alle zones voor verschillende bedrijvigheden vastlegt, zoals visserij, windmolenparken, recreatie, defensie, ... "Alle bevindingen in deze visietekst zijn getoetst aan wetenschappelijke fundamenten, wat de visie uniek maakt", aldus de staatssecretaris. "Omdat de Noordzee te kostbaar is om er onzorgvuldig mee om te springen, richt ik ook ThinkTank Northsea op. Die moet zorgen voor wetenschappelijk onderbouwde adviezen, afstemming voor thema's met betrekking tot de Noordzee en draagvlakverbreding."

Bron: Belga

Volg VILT ook via