nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.10.2017 "Stadsgericht landbouwproject graag mét lokale boeren"

In Afsnee, wat in vogelvlucht zes kilometer van het Gentse stadscentrum is, beschikt het OCMW Gent over 10,7 hectare landbouwgrond. Het OCMW stelt de percelen ter beschikking van de stad om de stedelijke voedselstrategie verder uit te rollen en kansen te creëren voor sociale tewerkstelling. Uiteraard slaat stad Gent zelf de hand niet aan de ploeg want daarvoor rekent het liever op één of meerdere landbouwers die een stadsgericht landbouwproject willen indienen. Voor geïnteresseerden is er vrijdagvoormiddag een infomoment. Schepen Tine Heyse (Groen) hoopt op veel interesse van de landbouwers rond Gent. “Een initiatief maakt namelijk meer kans om geselecteerd te worden als het komt van, of in zee gaat met, bestaande landbouwbedrijven die zich voor hun afzet op de stad willen richten”, aldus Heyse.

Maandagavond hadden de landbouwers die rond Gent actief zijn op een infomoment over een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan postgevat met een spandoek ‘Gent, uw boeren zijn niet content’. De omzetting van 140 hectare landbouwgrond naar natuur stuit hen tegen de borst. In de persmededeling van Boerenbond die de actie toelichtte, was ook sprake van een OCMW-project dat “lokale boeren geen kans geeft”. Daardoor leek het alsof de bestaande landbouwbedrijven die actief zijn rond Gent niet in aanmerking komen voor de 10,7 hectare landbouwgrond die het OCMW en de stad Gent kosteloos ter beschikking stellen voor een maximale termijn van 27 jaar.

Dat misverstand is van de baan na een overleg dat kort na de actie heeft plaatsgevonden tussen Boerenbond en Gents schepen van Milieu Tine Heyse (Groen). Zij verduidelijkt het stadsgerichte landbouwproject ook aan VILT zodat alle boeren en tuinders rond Gent zouden weten dat ze een projectvoorstel kunnen indienen. De 10,7 hectare in Afsneekouter lenen zich volgens Heyse tot “stadsgerichte landbouw”, een type landbouw dat voedsel produceert en vermarkt in de nabijheid van de stad. Zo’n stadsgericht landbouwproject met sociale meerwaarde kan vele invullingen krijgen. “Het biedt opportuniteiten voor elke producent in de buurt van de stad Gent”, maakt Heyse duidelijk.

“Verkoop van landbouwproducten via de korte keten is ook voor gangbaar georiënteerde landbouwbedrijven interessant. Het zorgt voor een extra inkomen en levert respect van de burger op”, vertelt Heyse. “Met het stadsgerichte landbouwproject in Afsnee willen we dus inzetten op de korte keten, en gelijktijdig ook op sociale tewerkstelling.” De schepen vindt het daarbij belangrijk dat stadsgerichte landbouw niet verward wordt met stadslandbouw, een term die meestal gebruikt wordt om CSA-boerderijen en dakmoestuinen in en rond de stad aan te duiden. “Ik hou niet van de opdeling gangbare landbouw en stadslandbouw. In beide gevallen gaat het om mensen die hun boterham verdienen met voedselproductie, dus lijkt mij dat geen zinvol onderscheid.”

Liever spreekt Tine Heyse over ‘stadsgerichte landbouw’, zeker in het kader van de lokale voedselstrategie van de stad Gent. Zij hoopt dat deze projectoproep actieve landbouwers inspireert om hun bedrijfsvoering, en dan vooral de afzet van landbouwproducten, meer op de stad te richten. “Ze hoeven dat niet alleen te doen, maar kunnen bijvoorbeeld samenwerken met een sociaal-economiebedrijf want we willen op deze percelen eveneens sociale tewerkstelling organiseren.” Mogelijk legt het infomoment dat vrijdagvoormiddag plaatsvindt [klik hier voor meer info] reeds de kiem voor sterke samenwerkingsverbanden. Volgens de schepen rest er op veel landbouwbedrijven na de dagelijkse werkzaamheden nog weinig tijd voor rechtstreekse verkoop aan de consument. Net daarom gelooft ze in partnerschappen.

Een jury zal zich buigen over de verschillende projectvoorstellen. Iedereen komt in aanmerking, maar Heyse steekt niet weg dat ze hoopt op meer vernieuwende projecten dan een landbouwbedrijf dat een hoevewinkel uitbaat en de grond goed zou kunnen gebruiken. “Zo’n bedrijf kan zich door de korte-keten-projecten van de stad Gent laten inspireren om naast de hoevewinkel met een nieuw initiatief te komen, en dus meer kans te maken.” Wie het bestek leest, kan volgens Tine Heyse niet anders dan concluderen dat projecten van, of samen met, bestaande landbouwbedrijven meer kans maken op de grondtoewijzing. “Waarom zouden we per se een nieuw initiatief willen steunen als er ook lokale boeren zijn die meer stadsgericht aan de slag willen?”

Tot slot wil ze nog kwijt dat het stadsgericht en sociaal landbouwproject in Afsnee het grondgebruik vastlegt voor voedselproductie. “Rond de stad zie ik veel percelen die landbouw als bestemming hebben, maar waar bijvoorbeeld paarden grazen en er al jaren geen voedsel meer geproduceerd is. Dat is jammer, maar als stadsbestuur kan je daar niets tegen ondernemen. We kunnen daarentegen wel garanderen dat de OCMW-gronden naar een boer zullen gaan die instaat voor de voedselproductie van de stad. Dat net in de buurt van steden de druk op landbouwgrond groot is, ontkent Tine Heyse niet. Opnieuw is dit project een deel van de oplossing: “Als boeren hun productie en afzet richten op de stad, dan neemt het respect van burgers voor boeren toe en ziet de gemeenschap sneller het belang van landbouwgrond in. Het stadsbestuur van Gent wil graag mee het belang daarvan onderstrepen.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLAM

Volg VILT ook via