nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.08.2016 Stal vullen met eieren in plaats van eendagskuikens?

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen is deze week gestart met een nieuwe, grensverleggende proef. Voor het eerst komen de kuikens niet uit het ei in de broeierij maar zal de helft van de kuikens rechtstreeks uit het ei komen in de stal waar ze verder zullen opgroeien. Verwacht wordt dat deze kuikens minder stress ervaren, en zich hierdoor beter ontwikkelen. Dit omdat ze meteen eten en drinken ter beschikking hebben en niet vervoerd hoeven te worden. Maar is dit in de praktijk ook het geval, wil het proefbedrijf weten, en hoe rendabel is deze aanpak voor de pluimveehouder?

Wat komt er eerst, de kip of het ei? Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel zijn dat deze week eieren want in de braadkippenstal vindt een bijzondere proef plaats. In de ene helft van de stal worden 22.500 bevruchte eieren geplaatst zodat de kuikens er uit hun schaal kunnen kruipen. In de andere helft komen ongeveer evenveel ééndagskuikens die op de traditionele manier uit het ei gekropen zijn in de kassen van de broeierij. In beide gevallen zijn de eieren eerst 18 dagen in de voorbroedmachine gegaan. Beide groepen zijn ook afkomstig van dezelfde moederdieren. Gescheiden van elkaar zullen ze in dezelfde stal onder dezelfde omstandigheden opgroeien. Zo kunnen de onderzoekers van het Proefbedrijf Pluimveehouderij de productieresultaten van beide groepen optimaal met elkaar vergelijken.

“Verwacht wordt dat de kuikens die rechtstreeks in de stal uitkomen minder stress ervaren en hierdoor gezonder zijn. Dat is natuurlijk interessant met het oog op het dierenwelzijn”, klinkt het. “Maar is deze aanpak ook rendabel voor de pluimveehouder? En hoe zit het met de arbeidsomstandigheden en de energiefactuur?” Dat wil het proefbedrijf de volgende maanden uitzoeken. “We maken er ook een kostenberekening van. Zo kan elke pluimveehouder zelf bekijken wat er eerst in zijn stal komt, de kip of het ei.” Het onderzoek wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en verloopt in samenwerking met de universiteit van Wageningen in Nederland.

Wil je de resultaten van deze proef op de voet volgen? Hou dan de nieuwsbrief en de website van het Proefbedrijf Pluimveehouderij in de gaten of kom naar de studie- en sectordagen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Proefbedrijf Pluimveehouderij/Gazet van Antwerpen

Volg VILT ook via