nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.10.2019 Status quo voor landbouwconjunctuur

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw blijft in het najaar van 2019 nagenoeg gelijk, na een lichte stijging in het voorjaar. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden is toegenomen, maar het optimisme voor de komende zes maanden daalt. De varkenssector noteert dan weer de hoogste indexstijging sinds 2007. Dat blijkt uit een enquête die werd uitgevoerd in september 2019 en waaraan 493 land- en tuinbouwers deelnamen.
Sinds 2007 peilt het Departement Landbouw en Visserij twee keer per jaar bij een 650-tal land- en tuinbouwbedrijven, die deel uitmaken van het Vlaams Landbouwmonitoringsnetwerk, naar het ondernemersvertrouwen. Enerzijds wordt gevraagd hoe ze de afgelopen periode beschouwen en anderzijds wat ze verwachten van de toekomstige periode. De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Dit gevoel van de landbouwers wordt in de conjunctuurbarometer gelinkt met de marktsituatie.
 
Voor landbouw wordt de index opgesplitst in vier deelsectoren: akkerbouw, melkvee, vleesvee en varkens. De varkenssector is de sterkste stijger en klimt tot een recordhoogte van 113 sinds 2007. De andere landbouwsectoren gaan allemaal licht achteruit na de lichte stijging in het voorjaar van melkvee en akkerbouw.
 
Ondanks de hitte, die ook in 2019 zijn sporen naliet, kenden de meeste teelten vrij normale opbrengsten. Door de droogte van 2018 stegen de prijzen van ruwvoeder, zaaizaden en pootgoed in 2019.
 
Vlaamse-conjunctuurindex-naj2019.jpg
 
Ook de vier tuinbouwsectoren (groenten in openlucht, groenten onder glas, sierteelt en fruitteelt) tonen een gemengd beeld. De fruitsector klimt moeizaam uit een diep dal. De sierteelt en groententeelt onder glas gaan dan weer achteruit. Algemeen zien alle sectoren de volgende zes maanden minder rooskleurig tegemoet.
 
Vlaamse-conjunctuurindexTuinbouw-naj2019.jpg
 
Het aantal landbouwers dat de afgelopen zes maanden belemmeringen ondervonden, neemt toe. Het aandeel stijgt ten opzichte van het voorjaar van 75% naar 85%. Die negatieve inschatting is voornamelijk het gevolg van de weersomstandigheden. Daarnaast ervaren landbouwers meer beperkingen vanuit de overheid. Vleesveehouders, akkerbouwers en siertelers melden de meeste belemmeringen.
 
Lees het volledige rapport op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via