nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.12.2018 Steenuil is de nieuwe Vogel van het Jaar

Vogelbescherming Vlaanderen roept de steenuil uit tot ‘vogel van het jaar 2019’. Ditmaal brachten bijna 5.000 mensen hun stem uit. De opvolger van de merel spreekt net zoals alle uilen tot onze verbeelding. De steenuil is de bekendste ‘kleine’ uil van Europa. Bij de oude Grieken gold hij als de ‘vogel der wijsheid’ en als zinnebeeld van de godin Athene, wat je in de wetenschappelijke naam terugvindt (Nachtelijke Athene). Natuurbeschermers willen meer nestkasten plaatsen voor de vogel van het jaar. Misschien is dat ook een ideetje voor landbouwers want steenuilen zijn jagers die ongewenste soorten zoals insecten, muizen en zelfs ratten opruimen.

Door elk jaar twaalf vogelsoorten verkiesbaar te stellen als ‘vogel van het jaar’ hoopt Vogelbescherming Vlaanderen dat steeds meer mensen oog zullen hebben voor alles wat veren heeft en in onze natuur rondvliegt. Nog tot en met 31 december is de merel de vogel van 2018. Begin 2019 gaat die titel naar de steenuil. In het agrarische cultuurlandschap leeft de steenuil al vele eeuwen in de nabijheid van mensen, een beetje als onderhuurder in gebouwen als schuren, kapellen, veestallen en wijnkelders, waar de Nederlandse naam steenuil op duidt. 

Steenuilen leven van kleine tot middelgrote op de grond levende dieren. Vogelbescherming Vlaanderen wil in 2019 veel aandacht schenken aan de winnaar van de verkiezing. Steenuilen maken dankbaar gebruik van kunstmatige broedgelegenheid in de vorm van nestkasten zodat de natuurvereniging een plan uitwerkt om deze soort op dat vlak een handje te helpen.

Bij de collega’s van Natuurpunt is zelfs een ‘Steenuilenwerkgroep’ actief. Ook de Regionale Landschappen doen inspanningen om steenuilen aan broedplekken en voedsel te helpen. Vooral hun broedplaatsen staan onder druk omdat oude schuurtjes worden afgebroken en kleine landschapselementen op het platteland verdwijnen. Door de ‘uitkleding’ van het landschap neemt de populatie steenuilen in West- en Midden-Europa af. Ook sterven heel wat steenuilen de verdrinkingsdood in drinkbakken voor vee. Via de Regionale Landschappen zijn daarom ‘steenuilvriendelijke’ drinkbakken beschikbaar.

Voor de volledigheid vermelden we nog dat de grote bonte specht en goudhaan op basis van het aantal stemmen op plaatsen twee en drie in de verkiezing zijn gestrand.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via