nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.12.2014 Sterke inperking herbicidengebruik door niet-landbouw

De openbare diensten in Vlaanderen kunnen vanaf 1 januari 2015 in principe geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken voor het onderhoud van parken, wegen en bermen. Enkel onder specifieke voorwaarden wordt het gebruik van pesticiden nog mogelijk. De nieuwe regels gelden voor alle terreinen waar niet aan land- en tuinbouw gedaan wordt. Een particuliere tuin valt niet onder de regelgeving maar de stoep voor hun huis mogen burgers niet meer met een totaalonkruidbestrijder zoals glyfosaat behandelen.

Niet enkel de terreinen van de gemeenten, maar ook die van scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en sportclubs vallen onder het verbod. Dat moet zorgen voor een extra garantie dat kwetsbare groepen zoals kinderen, zieken en ouderen niet in contact komen met deze pesticiden. Daarnaast wordt het verbod ook van kracht op bermen, op alle terreinen die gelegen zijn in een drinkwaterbeschermingsgebied en in een zone van zes meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers. Ook zullen burgers vanaf januari hun trottoir niet langer met pesticiden mogen behandelen.

Enkel in specifieke gevallen worden afwijkingen op het pesticidenverbod toegestaan. Daarvoor moet een aanvraag worden gedaan bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op terreinen die niet onder het verbod vallen, geldt vanaf 1 januari een minimumgebruik. Dat is het geval voor verhardingen groter dan 200 m² zoals de parking van een supermarkt en voor alle terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of kwetsbare groepen (pretparken, speeltuinen, private recreatiedomeinen). Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken.

Vanwege de wijzigende regelgeving lanceert VMM een nieuwe campagnegolf van ‘Zonder is gezonder’. Met gepersonaliseerd campagnemateriaal kan elke gemeente, sportclub, school of organisatie zijn voorbeeldrol in de verf zetten.

Meer info: Zonder is gezonder

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via