nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.07.2020 Steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers

Op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de modaliteiten vastgelegd voor de steun die het Vlaams noodfonds voorziet voor de siertelers en aardappeltelers. “Deze sectoren leden zware verliezen door de coronacrisis”, reageert de minister. Voor de sierteeltbedrijven komt er een tegemoetkoming van 25 miljoen euro, voor de aardappeltelers gaat het om 10 miljoen euro. Na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad kan de steun aangevraagd worden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen, viel de verkoop van sierteeltproducten in Vlaanderen na 16 maart zo goed als stil. Niet enkel het verlies van de lokale verkoop door de sluiting van de tuincentra, bloemenwinkels en markten was een enorm voelbaar voor de siertelers, maar ook het wegvallen van de export was voor de sierteeltsector, die sterk exportgericht is, een zware dobber. Hierdoor moesten heel wat planten vernietigd worden of verloren ze hun volledige marktwaarde.

“De landbouwsector is niet ontsnapt aan de gevolgen van de coronacrisis”, reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. “Die begon net toen de siertelers klaar stonden om hun bloemen en planten te verkopen en te exporteren. Ook de aardappeltelers die geen contracten afsluiten, hadden het niet onder de markt. We hebben vandaag de modaliteiten vastgelegd om op een tegemoetkoming te kunnen rekenen.”

Vanuit het Vlaamse noodfonds wordt nu in 25 miljoen euro voorzien voor de professionele siertelers die in de periode tussen 16 maart en einde mei een sterke omzetdaling kenden. Bedrijven met een omzetdaling van 30 procent bij die normaal minstens de helft van hun jaaromzet uit de kweek van sierteeltproducten halen, komen in aanmerking als ze voldoen aan alle technische voorwaarden.

Daarnaast wordt ook in 10 miljoen euro voorzien voor de Vlaamse aardappeltelers. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen viel het verbruik en de export van verwerkte aardappelproducten volledig stil en lag er midden mei in Vlaanderen naar schatting een stock van 330.000 ton aardappelen zonder het vooruitzicht op verkoop. Aardappeltelers met een stock aan vrije aardappelen die groter was dan 100 ton midden mei, kunnen 50 euro per ton vrije aardappelen ontvangen als vergoeding als ze voldoen aan alle technische voorwaarden.

Na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad zijn de aanvraagformulieren voor de steun op de website van het Departement Landbouw en Visserij beschikbaar. Hierin worden de gedetailleerde voorwaarden voor steun omschreven. Minister Crevits maakt deze regeling nu over aan de Europese Commissie.

“We rekenen op een eenvoudige aanvraagprocedure die een snelle verwerking van de individuele dossiers moet verzekeren die zich vertaalt in een vlotte uitbetaling van de compensatie”, reageert Boerenbond.

“Met deze tussenkomst vanuit het Vlaams noodfonds wordt ook een gelijk speelveld met de Nederlandse collega’s verzekerd”, zegt Sonja Debecker, voorzitter van Boerenbond. “Een absolute noodzaak, omdat beide sectoren sterk vertegenwoordigd zijn in zowel Vlaanderen en Nederland. De Nederlandse overheid had ook al een belangrijke tussenkomst in de verliezen van beide sectoren toegezegd. Europa heeft hier nagelaten zijn rol te spelen. Gelukkig erkende de Vlaamse Regering wel de ernst en het belang van een adequate regeling voor beide sectoren.”

Boerenbond vraagt wel verder de vinger aan de pols te houden en zo nodig bijkomende maatregelen te nemen om de nasleep op te vangen. “We rekenen er ook op dat de land- en tuinbouwsector als essentiële sector volwaardig meegenomen wordt in het herstelbeleid.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via