nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.05.2014 Stijgend aantal diefstallen van landbouwvoertuigen

In 2012 werden in ons land 35 landbouwvoertuigen gestolen uit hoeves, stallen en schuren of op akkerlanden, velden en weiden. Dat zijn er opmerkelijk meer dan in 2010 en 2011 toen er telkens 21 ontvreemd werden. Exacte cijfers voor 2013 zijn nog niet beschikbaar, maar er wordt een lichte daling verwacht. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van Martine Taelman (Open Vld).

Ook het totaal aantal diefstallen in en rond boerderijen steeg in de periode 2007-2011 bijna continu van 2.505 in 2007 tot 2.788 in 2011. In 2012 was er een lichte daling tot 2.718 feiten. In de eerste helft van 2013 werden 1.219 feiten geregistreerd. De meeste diefstallen werden in 2012 vastgesteld in schuren (882), gevolgd door weides (819), hoeves (428), velden (265), stallen (187) en akkerlanden (132).

Bron: Belga

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via