nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.08.2019 "Stikstofuitstoot schadelijker voor natuur dan gedacht"

De uitstoot van stikstof in Vlaanderen bedreigt het voortbestaan van schimmels in graslanden die onontbeerlijk zijn voor de groei van planten en dieren zoals vlinders en bijen die ervan leven. Dat blijkt uit een Europese studie onder leiding van onderzoekers van het Departement Biologie van KU Leuven. De stikstof in de lucht, die vooral afkomstig is van verkeer en de bemesting in landbouw, is daarmee volgens de onderzoekers een grotere bedreiging voor de biodiversiteit dan aanvankelijk gedacht.

Schimmelsoorten vormen een belangrijke schakel in ecosystemen zoals bossen of graslanden, want ze voorzien planten van voedingstoffen en water. Uit een eerder Brits onderzoek bleek al dat bovengrondse schimmelsoorten zoals bepaalde bospaddenstoelen sterven als er per hectare bos meer dan vijf tot zes kilogram stikstof per jaar neerslaat. In Vlaanderen wordt de stikstofuitstoot op jaarbasis geraamd op 23,4 kilo per hectare. De stikstof belandt via de lucht als zure regen in de bodem.

In het kader van het onderzoek werd op 40 plaatsen in een tiental Europese landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Engeland, Zweden, Estland en IJsland, het stikstofgehalte in de lucht over een periode van tien jaar vergeleken met het voorkomen van schimmels in de bodem van graslanden. Deze blijken iets bestendiger tegen stikstof dan bospaddenstoelen, maar de resultaten blijven zorgwekkend. “De meeste graslandschimmels verdwijnen uit de bodem bij stikstofdepositie van 7,7 kilogram per hectare, wat slecht nieuws is voor Vlaanderen, want ons land stoot gemiddeld 23,4 kilo per hectare uit”, aldus KULeuven-bioloog Tobias Ceulemans.

De studie toont volgens Ceulemans aan dat de Europese streefdoelen voor stikstofdepositie aangepast zullen moeten worden. Deze variëren momenteel van tien kilogram stikstof per hectare voor de meest kwetsbare ecosystemen zoals venen en droge loofbossen, tot 25 kilogram voor de minst gevoelige, zoals voedselrijke valleibossen en liggen dus duidelijk te hoog", aldus de Leuvense onderzoeker.

Dit onderzoek kan mogelijk slecht nieuws betekenen voor de veehouderijen in de buurt van waardevolle natuur. In het najaar van 2014 kregen 24.000 veebedrijven al een brief van de Vlaamse overheid waarin ze op de hoogte gebracht werden van hun individuele bijdrage aan de stikstofneerslag op de speciale beschermingszones voor natuur. De brieven gaven elk veebedrijf een code rood, oranje of groen en veroorzaakten een schokgolf in agrarisch Vlaanderen. Heel wat bedrijven werden immers in hun bestaan bedreigd omdat zij hun vergunning op termijn dreigden te verliezen. Als de normen voor stikstofnormen in de toekomst zouden verstrengd worden, dan zal dit de leefbaarheid van nog veel meer veebedrijven onder druk zetten.  

Meer informatie: Uitstoot van stikstof is schadelijker voor natuur dan gedacht

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Beeld: Dirk Van Troy

Volg VILT ook via