nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.11.2018 "Strenge ggo-regels verhinderen verduurzaming landbouw"

Wetenschappers van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) roepen op om de ggo-regelgeving te herzien omdat deze een verdere verduurzaming van de landbouw in de weg staat. “Moderne veredelingstechnieken bieden een grotere doelgerichtheid en kunnen het veredelingsproces versnellen, wat zeker in het licht van de klimaatverandering tal van voordelen biedt”, zegt UGent-professor en KVAB-lid Godelieve Gheysen. Samen met een aantal collega’s roept zij op tot een nieuwe, op recente wetenschappelijke inzichten gebaseerde regelgeving voor genetisch gewijzigde planten.

De wetgeving over ggo's dateert van eind jaren '80 en werd destijds gemaakt op vraag van de wetenschappers zelf, uit voorzorg, omdat ze toen nog niet wisten of er gezondheidsrisico's zouden opduiken. De regelgeving werd rond de eeuwwisseling herzien, maar werd niet bepaald soepeler. Sedert die tijd is de Europese ggo-wetgeving de strengste ter wereld. "Planten die onder de ggo-definitie vallen, worden beschouwd als een aparte categorie en worden veel strikter gecontroleerd dan andere", schrijft Gheysen. "Dertig jaar geleden was dat wellicht verantwoord door het gebrek aan kennis en ervaring."

De regelgeving is, wat haar betreft, achterhaald. Zeker nu het Europese Hof van Justitie afgelopen zomer oordeelde dat ook nieuwe mutagenesetechnieken onder de strenge Europese ggo-richtlijnen vallen. Volgens Gheysen en haar co-auteurs René Custers, Dominique Van Der Straeten en Dirk Inzé verschillen de minimale ingrepen in het DNA van planten in weinig of niets van hetgeen ook al spontaan in de natuur zelf gebeurt. Deze nieuwe moderne veredelingstechnieken brengen voor milieu en gezondheid geen unieke risico’s met zich mee in vergelijking met de gangbare voedselproductie.

Anderzijds hebben de strenge Europese wetten wel verstrekkende economische gevolgen. "Uiteindelijk gaat het vooral om duurzaamheid en hoe we die het best kunnen dienen", zegt Gheysen. "Als we een grotere diversiteit aan zaadbedrijven en aan robuuste rassen willen om de landbouw duurzamer te maken en om antwoorden te formuleren op uitdagingen zoals de klimaatverandering, dan is het hoog tijd om wat we in de afgelopen decennia over ggo-technologie hebben geleerd, ook effectief in de Europese ggo-regelgeving te verwerken."

Volgens Gheysen leiden de strenge wetten tot monopolisering door de grote spelers in de markt en kunnen kleine en middelgrote bedrijven niet concurreren, omdat ze niet de capaciteit hebben om nog te investeren in de langdurige en dure tests die vereist zijn voor een ggo gecommercialiseerd kan worden. "De regelgeving moet ook voor kleinere veredelingsbedrijven de toegang tot de nieuwere veredelingstechnieken waarborgen", besluit Gheysen. "Beleidsmakers kunnen zich daarbij gesteund voelen door wetenschappelijk onderzoek, dat aantoont dat de Europese burger niet de technologie, maar enkel bepaalde toepassingen ter discussie stelt."

De reeks 'Standpunten van de KVAB' wil een bijdrage leveren aan een wetenschappelijk onderbouwd debat over actuele maatschappelijke en artistieke thema’s. De auteurs, leden en werkgroepen van de Academie schrijven in eigen naam, onafhankelijk en met volledige intellectuele vrijheid. De goedkeuring voor publicatie door andere wetenschappers van de Academie waarborgt de kwaliteit van de publicatie. Dit standpunt werd al gepubliceerd in december 2017, maar de Engelse vertaling ervan is net verschenen om de oproep te kunnen voorleggen aan Europese beleidsmakers op de vooravond van de Klimaatconferentie in het Poolse Katowice.

Meer informatie: Ggo’s anno 2018. Tijd voor een grondige herziening. 

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Beeld: VIB

Volg VILT ook via