nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.01.2019 Strengere gegevensvereisten gewasbeschermingsmiddelen

In ons land gelden vanaf dit jaar strengere gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen om bijen te beschermen, dit in afwachting van een geharmoniseerde Europese evaluatiemethode. Tot nu toe wordt voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen enkel rekening gehouden met acute-toxiciteitsstudies voor honingbijen. Volgens de nieuwe gegevensvereisten voor een markttoelating moeten voor honingbijen naast acute-toxiciteitsstudies ook studies naar de chronische toxiciteit voor adulte bijen, naar de toxiciteit voor larven en studies met andere bijen, zoals hommels en solitaire bijen, geleverd worden.

De FOD Volksgezondheid verduidelijkt dat de nieuwe leidraad (EFSA, 2013), die beschrijft hoe deze studies moeten beoordeeld worden, nog niet aanvaard is op Europees niveau. Op de vergadering van het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) van 12 en 13 december 2018 werd de goedkeuring weer uitgesteld. Bovendien werd slechts een beperkt gedeelte van het guidance document voor goedkeuring voorgesteld, wat in de praktijk nauwelijks wijzigingen aan de huidige situatie zou meebrengen.

Daarom werd in België ondertussen een nationale aanpak vastgelegd, te consulteren via het webplatform Fytoweb. In dit document zijn de regels voor de toepassing van deze Belgische aanpak over de risicobeoordeling voor bijen beschreven. In februari 2017 werd aan de toelatingshouders al meegedeeld dat hun aanvraagdossiers deze nieuwe studies en evaluaties moeten bevatten vanaf 2019.

Met deze nationale aanpak wil het Erkenningscomité en de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid op een proactieve manier bijkomende effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen evalueren. Zo wordt deze belangrijke bestuivers een hoog niveau van bescherming gegarandeerd in afwachting van een geharmoniseerde, Europese evaluatiemethode.

Bron: Fytoweb

Volg VILT ook via