nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.07.2019 Strengere regels voor mestvervoer vanaf 1 augustus

Het zesde mestactieplan werd op 22 mei goedgekeurd. Met onmiddellijke ingang, zelfs met terugwerkende kracht tot begin dit jaar, trad MAP6 toen in werking. De grootste verandering wat de vervoersregeling van mest betreft, gaat morgen (1 augustus) van kracht. “Elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3, moet nu gebeuren door een erkende mestvoerder, behalve als het gaat om een perceel grasland of een perceel met een blijvende teelt”, licht de Vlaamse Landmaatschappij toe.

Het mestbeleid heeft de waterkwaliteit in Vlaanderen onmiskenbaar verbeterd, maar de progressie is in 2013 stilgevallen. In het nieuwe mestactieplan (MAP6) zijn daarom een aantal veranderingen aangebracht om de waterkwaliteit verder op te krikken. Eén van de grootste wijzigingen ten opzichte van eerdere beleidsplannen, is het verlaten van de oude indeling in focusgebied en niet-focusgebied. Vlaanderen wordt nu opgedeeld in vier gebiedstypes (0, 1, 2 en 3) naargelang de nitraatdruk in die regio. In gebiedstype 0 is de beoogde waterkwaliteit reeds bereikt, in de andere gebieden zijn nog kleine of grote verbeteringen nodig.

In de gebiedstypes 2 en 3 is de waterkwaliteit het slechtst. Daarom gelden daar onder meer strengere regels voor het vervoer van mest. Vanaf 1 augustus zijn landbouwers verplicht om vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of 3 te laten vervoeren door een erkende mestvoerder. “De maatregel geldt niet als het gaat om afzet op een perceel grasland of op een blijvende teelt”, aldus Leen Van den Bergh, woordvoerder bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “Ook landbouwers die dit jaar al een geldige vrijstelling hebben, op basis van een bedrijfsevaluatie die ze in het verleden lieten uitvoeren, zijn vrijgesteld van deze maatregel.”

De verstrenging heeft ook impact op de zogenaamde burenregeling tussen twee landbouwers. “Het vervoer naar de percelen in gebiedstype 2 en 3, kan niet met een burenregeling en ook niet volgens de regeling van eigen mest op eigen grond, zonder transportdocumenten”, klinkt het bij VLM. “Ook het vervoer in het kader van een grensboerregeling naar die percelen moet gebeuren door een erkende mestvoerder.” Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3 die zelf over een mestton beschikken, zien hun investering vanaf 1 augustus dus niet meer renderen.

De boetes voor het niet naleven van de maatregel zijn niet mals. “Als we inbreuken vaststellen op deze maatregel, dan leggen we een boete van 400 euro op voor de afnemer van de mest. Dat is de landbouwer met de bemestingsrechten”, aldus VLM. “Dit omdat hij mest ontvangt zonder dat de vereiste documenten opgemaakt zijn.” Daarnaast krijgt de mestvoerder die meststoffen vervoert zonder dat hij beschikt over een erkenning als mestvoerder, een boete van 2.500 euro. “Enkel een erkende mestvoerder mag die transporten uitvoeren.”

Meer info vind je terug op de website van de VLM.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via