nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.05.2019 Structurele samenwerking ILVO met korteketenbedrijven

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO gaat een structurele onderzoekssamenwerking opzetten met (in eerste instantie) zes Vlaamse landbouwbedrijven uit de korte keten, met als doel “het onderzoeksareaal slim uit te breiden naar landbouwmodellen die nog niet in de eigen proefboerderij van ILVO zitten.” De samenwerking gebeurt volgens het idee van het ‘living lab’, waarbij onderzoek gebeurt binnen een bestaande praktijk.

De zes boerderijen hebben telkens een ander profiel, productgamma en businessplan. “In de korte keten vind je erg verschillende formules en bedrijven”, licht ILVO-onderzoeker Marianne Hubeau toe. “De geselecteerde bedrijven gaan van een coöperatief groentebedrijf met zelfpluk over een gangbare melkveehouder met thuisverwerking en een melkrobot tot een fruit(sappen)bedrijf in een oude hoeve dat overschakelt naar bio. De zoektocht naar duurzame meerwaardecreatie en leefbaarheid gebeurt soms met vallen en opstaan. Met dit initiatief hoopt ILVO dat de specifieke onderzoeksnoden sneller gedetecteerd en beantwoord raken, zodat er ook efficiënter nuttige nieuwe kennis openbaar ter beschikking komt.”

Binnen de samenwerkingsovereenkomst, die voor vier tot zes jaar wordt vastgelegd, fungeren de boerderijen als pilootbedrijf. Dit houdt in dat er in samenspraak tussen ILVO en het bedrijf doorlichtingen, analyses of co-creatieve experimenten mogelijk worden. Worden er intensieve extra inspanningen van het bedrijf gevraagd, dan zal daar een billijke vergoeding voor mogelijk zijn. Het is nog niet bepaald welke vragen er allemaal op de agenda komen, maar de vragen kunnen zowel vanuit de onderzoeks- als vanuit de productiekant komen. Daarnaast is het de bedoeling dat de resultaten transparant gecommuniceerd worden naar de hele sector. “Het wordt dus geen één-op-één innovatietraject waar de resultaten enkel op het ene bedrijf worden toegepast”, benadrukt Marianne Hubeau.

Het biologische geitenbedrijf Klavertroef uit Oosterzele, dat geitenkazen verkoopt in een eigen hoevewinkel, is één van de partners binnen de nieuwe samenwerking. “Bij ons begon de samenwerking door onze mest af te zetten op de biologische onderzoeksvelden van ILVO”, vertelt Peter De Cock van Klavertroef. “Intussen hebben we zelf onze interesse aangegeven in verband met de bedrijfseconomische aspecten van voedersamenstelling. En we zijn geïnteresseerd om te werken rond de houdbaarheid van (onze) producten.”

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via