nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.05.2019 Studenten krijgen AgroSTEM-onderwijs op tuinbouwbedrijf

Vlaamse jongeren worden sinds enkele jaren sterker gestimuleerd om voor een technische of wetenschappelijke opleiding te kiezen. Het STEM-actieplan moet onderwijs in science, technology, engineering en mathematics – vandaar de afkorting STEM – aantrekkelijker maken. Met het idee dat een landbouwbedrijf een prima leeromgeving kan zijn, startte vorig jaar in de provincie Antwerpen het plattelandsproject AgroSTEM dat met technologie en wetenschappen aan de slag gaat in een landbouwcontext. Een eerste geslaagde test met het concept van AgroSTEM-dagen vond plaats op het tuinbouwbedrijf van de familie Vercammen – Van Camp, waar leerlingen van een secundaire school uit Lier proefondervindelijk leerden uit de bewaring van tuinbouwproducten en het watergebruik voor beregening.
In navolging van Europa roept de Vlaamse overheid scholen op om meer aandacht te hebben voor wetenschappen en techniek in hun lessen. Scholen zijn bijgevolg op zoek naar manieren om STEM-gericht onderwijs concreet vorm te geven. De landbouwsector speelt daar graag op in omdat landbouwbedrijven een ideale plaats zijn om jongeren de belangrijke rol van wetenschap, technologie en wiskunde binnen onze maatschappij te laten ontdekken. Het PDPO-project AgroSTEM werkt met de steun van het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling een aanbod uit op maat van de derde graad van het secundair onderwijs, waarbij leerlingen zelf onderzoekend leren en aan de slag gaan rond een reële uitdaging.
 
Op het groentebedrijf Gebroeders Vercammen werden 45 leerlingen van het vijfde jaar wiskunde-wetenschappen van het Sint-Gummaruscollege uit Lier welkom geheten voor de allereerste AgroSTEM-dag. Bedrijfsleider Evi Van Camp, zelf bio-ingenieur van opleiding, ontving hen. Haar vakkennis en ervaring in het leiden van een bedrijf zorgde samen de pedagogische insteek door Plattelandsklassen en studenten van de lerarenopleiding aan Thomas More Vorselaar voor een boeiend programma. “De leerlingen werkten rond twee thema’s: water en bewaring van tuinbouwproducten”, vertelt Bart Hollevoet, projectmedewerker bij Plattelandsklassen, die het project coördineert samen met de Hooibeekhoeve en het Innovatiesteunpunt.
 
De jongeren maakten kennis met het tuinbouwbedrijf in Koningshooikt, maar ze waren er niet om groenten te zaaien, wel om kennis te oogsten. Hollevoet legt uit hoe hun rekenknobbel en technisch inzicht op de proef werd gesteld: “Ze leerden hoe een bodem water vasthoudt en hoe een landbouwer kan ingrijpen op de waterhuishouding. Met een handboor kregen ze een idee van hoe diep grondwater zit. Er volgde een kennismaking met beregeningssystemen en aan de hand van onder meer de weersverwachtingen mochten ze de irrigatie van een perceel zelf in een formule gieten. Op het tuinbouwbedrijf is een regenwatersilo aanwezig. Na de volumeberekening werd de inhoud daarvan afgemeten aan de waterbehoefte om het groenteperceel te beregenen. We deden ook proefjes rond de bewaring van aardappelen en groenten. Bak je frietjes, dan zie je dat het gehalte zetmeel en suiker het resultaat bepaalt. Ook rond de rol van ethyleen in de bewaring is gewerkt.”
 
Na evaluatie en bijsturing van deze AgroSTEM-dag wordt die ook opengesteld voor andere klasgroepen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Hollevoet: “Dit najaar nodigen we een school uit op een vleesveebedrijf, en volgend voorjaar wordt een aangepast educatief aanbod uitgewerkt voor een sierteeltbedrijf. Wat de deelnemende landbouwsectoren betreft, willen we verder verbreden zodat we scholen uit de provincie Antwerpen in 2021 een volledig aanbod AgroSTEM-gericht onderwijs kunnen aanbieden.” Bedrijfsleiders die het wat zegt om net als Evi Van Camp leerlingen via wetenschappen en techniek dichter bij landbouw te brengen, kunnen contact opnemen met Plattelandsklassen ( ). Bij hun studie- en beroepskeuze zal blijken of land- en tuinbouwers de jongeren hebben kunnen inspireren voor wetenschap en techniek.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Plattelandsklassen

Volg VILT ook via