nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.05.2019 Studenten Thomas More selecteren zich voor Agri Summit

Vijf studenten Biotechnologie van Thomas More in Geel zijn erin geslaagd om een plaatsje te veroveren voor ‘The Next Generation Agri Summit’ in Gent. Dat is een vierdaags programma voor jonge studenten en onderzoekers met belangstelling voor gewasbescherming. Er worden maar 50 studenten van over heel de wereld toegelaten. De Geelse studenten werden uitgenodigd op basis van twee ideeën die ze indienden voor de gewasbescherming van morgen. Met een drone denken ze dat het lukt om natuurlijke vijanden naar schadelijke insecten op een perceel te lokken. Het tweede idee is een insectenval op maat van ontwikkelingslanden, waar de vangst zijn nut kan bewijzen als eiwitbron in veevoeder.

Van 19 tot 23 mei gaat in Gent The Next Generation Agri Summit door. Het thema is gewasbescherming en het programma voorziet sessies rond items uit gewasbescherming die bij studenten en jonge onderzoekers leven. Toch is het niet voor alle jongeren weggelegd om hieraan deel te nemen. Je moet je selecteren want er mogen maar 50 studenten van over heel de wereld deelnemen. Vijf studenten Biotechnologie van Thomas More hogeschool in Geel grepen hun kans. Zij deden mee aan ‘Next Gen Contest’. Deze wedstrijd daagt jongeren uit om innovatieve oplossingen voor de gewasbescherming van morgen te bedenken. Het moest niet noodzakelijk gaan om een concreet uitgewerkt project, een innovatief idee met potentieel komt ook in aanmerking.

Collien Schepers, Lore Ooms en Sibe Laureys geloven in precisielandbouw, en meer bepaald in het lokaliseren van schadelijke organismen met een drone. De drone die zij The Protective doopten, wordt uitgerust met een systeem dat insecten maar bijvoorbeeld ook schimmels of nematoden opspoort op een akker. Als er schadelijke organismen vastge-steld worden, zoekt het systeem in de onmiddellijke omgeving naar de aanwezigheid van natuurlijke vijanden en lokt hen. Zijn er geen organismen in de buurt die voor een oplossing kunnen zorgen, dan krijgt de landbouwer een waarschuwing en kan hij beslissen om toch nog chemicaliën in te zetten.

Matias Goris en Dieter De Cock bedachten een push-and-pull-systeem om vooral in minder ontwikkelde landen insecten te vangen en ze als eiwitrijk veevoeder te gebruiken. In ontwikkelingslanden heeft men niet altijd de traditionele gewasbeschermingsmiddelen ter beschikking en evenmin de kennis om die producten verantwoord te gebruiken. En dus stellen de studenten een haalbare en milieuvriendelijke bestrijdingswijze voor. Naast de landbouwteelt komt een voor insecten aantrekkelijke strook gras, waar de beestjes zich mechanisch laten vangen waarna ze nuttig gebruikt kunnen worden als veevoeder.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Thomas More

Volg VILT ook via