nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.02.2019 Studie UCL onderzoekt toekomst veestapel

Een studie van de UCLouvain in opdracht van Greenpeace toont aan dat het mogelijk is om op een duurzame manier minder vlees te produceren en toch te voorzien in de voedingsbehoeften van de Belgische bevolking. Volgens Greenpeace moet de veehouderij in België drastisch (met 83%) afgebouwd worden om de impact op het klimaat te verminderen en de omslag te maken naar duurzame vleesproductie. “We hebben geen dure wetenschappelijke studies nodig om tot de conclusie te komen dat als de veestapel daalt de broeikasgasemissies in verhouding ook zullen dalen”, reageert Boerenbond. “Maar de conclusie die Greenpeace aan de UCL-studie verbindt, is minstens kort door de bocht en negeert een aantal realiteiten.”

In opdracht van Greenpeace ontwikkelde het team van Philippe Baret, hoogleraar agro-ecologie aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL), drie toekomstscenario's voor de vleessector tegen 2050. In het meest ambitieuze scenario wordt de veestapel afgestemd op volledig ecologische landbouw die zelfvoorzienend is qua veevoeder. Dat levert een daling op van de Belgische vleesproductie met 83 procent. De broeikasgasuitstoot neemt in dat geval af met 58 procent, de uitstoot van stikstof met 50 procent, en de impact op de biodiversiteit met 76 procent. “Wij pleiten daarom voor een omslag naar een ander landbouwmodel, in overleg met de autoriteiten en stakeholders in zowel de landbouwsector als op vlak van klimaat, milieu en gezondheid”, klinkt het bij Greenpeace.

“De studie focust eenzijdig op de impact van de veehouderij en plaatst dit niet in het ruimere klimaatdebat waarbinnen de veehouderij slechts een beperkt aandeel voor zijn rekening neemt”, reageert Boerenbond. “De veehouderij is vandaag verantwoordelijk voor nauwelijks zeven procent van de uitstoot van broeikasgassen in België. Daarmee komt ze op de vijfde plaats, na mobiliteit, energie, huishoudens en industrie. Daarnaast houdt de conclusie die Greenpeace trekt uit de UCL-studie geen rekening met de socio-economische realiteit en verdient de studie meer dan één nuance.”

“Met nog geen zeven procent van de uitstoot van broeikasgassen op rekening van de veehouderij ligt de bal niet in ons kamp”, laat ook het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) weten. “Halveer de veestapel in Vlaanderen, in andere landen en werelddelen breidt ze meteen uit. Halveer de veestapel in Vlaanderen en de impact daarvan op de klimaatopwarming zal niet-meetbaar klein zijn. Waar we kunnen, sleutelen we als landbouwsector dagdagelijks aan de verlaging van ons aandeel in het totaalplaatje van de uitstoot van broeikasgassen op Vlaams niveau.”

Bron: Eigen verslaggeving / Knack / De Standaard

Volg VILT ook via