nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Studieavond: Schapenhouderij en wolven
11.04.2019 Locatie: Poorthuis, Zuidervest 2A, 3990 Peer Organisator: Departement Landbouw en Visserij

Tijdens deze studieavond zal er ondermeer een uiteenzetting gegeven worden over:

  • het gedrag van de wolf ten aanzien van vee
  • te nemen maatregelen om schade te voorkomen
  • mogelijke subsidies voor preventieve maatregelen en schadevergoeding bij schade door wolven
Meer info : zie uitnodiging in bijlage

 

 

De verschillende overheden, met name het Agentschap Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Departement Landbouw en Visserij en de besturen van de betreffende steden en gemeenten willen de schapenhouders niet in de kou laten staan. Tijdens een informatieronde in de kern van het wolvengebied willen ze de schapenhouders informeren en antwoorden bieden op prangende vragen. Tijdens deze studieavonden zal er ondermeer een uiteenzetting gegeven worden over:

- het gedrag van de wolf ten aanzien van vee

- te nemen maatregelen om schade te voorkomen

- mogelijke subsidies voor preventieve maatregelen en schadevergoeding bij schade

Terug naar agenda
Volg VILT ook via