nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.05.2020 Subsidie voor bescherming van vogelnesten op akkers

Landbouwers die extra inspanningen leveren om nesten van vogels te beschermen, door later te maaien of te oogsten, kunnen ook in 2020 rekenen op een vergoeding voor de gemiste inkomsten. Op die manier wil het Agentschap Natuur en Bos (ANB) de jongen van 5 vogelsoorten beschermen.
Het gaat om de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil. Deze vogels maken in veel gevallen hun nesten op akkers. Als de nesten en jongen van deze soorten niet worden beschermd, is het risico groot dat maai- en oogstwerkzaamheden ze wegmaaien. Dit geldt ook voor volwassen kwartelkoningen die tijdens de rui van verenkleed wisselen. De ad-hoc-subsidie kan snel inspelen op een waargenomen broedgeval.
 
Deze regeling werkt via een ‘subsidie voor nestbescherming’. Dit document beschrijft per soort de vereisten waaraan de waarneming moet voldoen en de na te leven voorwaarden om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te beschermen.
 
Iedereen die een broedgeval van een velduil, een grauwe gors, een grauwe of bruine kiekendief of een territorium van een kwartelkoning op een regulier landbouwperceel waarneemt, kan met deze subsidie naar de landbouwer van dat perceel stappen. Dat kan helpen om de landbouwer te overtuigen om deze zeldzame vogelsoorten mee te beschermen. De landbouwer kan uiteraard ook zelf zo’n subsidie aanvragen.
 
Het aanvraagformulier maakt deel uit van de subsidie en is hieronder apart beschikbaar. Als dit formulier correct werd ingevuld én als de waarneming werd bevestigd door een werknemer van het ANB of het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) of door een bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), dan krijgt de landbouwer een ontvankelijkheidsverklaring toegestuurd. Deze verklaring garandeert de uitbetaling van de subsidie, die berekend wordt op basis van de oppervlakte en de opbrengst van de teelt.
 
De formulieren moeten uiterlijk op 31 augustus 2020 doorgestuurd worden.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via