nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.08.2020 Subsidies voor bedrijven die droogte samen aanpakken

Minstens drie bedrijven die samen een innovatief project op poten willen zetten om waterschaarste in periodes van droogte aan te pakken, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Als onderdeel van de Blue Deal van de Vlaamse regering heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) opnieuw 4 miljoen euro vrijgemaakt voor het project Proeftuinen Droogte. Vorig jaar was er een gelijkaardige oproep waaruit 8 proeftuinen werden geselecteerd die begin 2020 van start gingen.

De Blue Deal is een 70-puntenplan waarmee de Vlaamse regering de droogte wil aanpakken. In een eerste fase is er een budget beschikbaar van 75 miljoen euro om allerlei projecten op poten te zetten om Vlaanderen minder droogtegevoelig te maken. Het gaat onder meer om het herstel van natte natuur, de aanleg van grootschalige waterbuffers, de aanpak van lekkende waterleidingen of de invoering van een waterscan of -audit voor bedrijven. Lokale besturen worden dan weer aangezet om een hemelwater- en droogteplan op te maken.

Een project dat vorig jaar van start ging is ‘Proeftuinen Droogte’. “Met deze proeftuinen willen we al doende leren over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Acht projecten waarbij bedrijven die samen op een duurzame manier het gebruik of hergebruik van water in hun bedrijfsvoering opnemen, kregen hiervoor projectsubsidies”, legt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uit.

Bij vijf van de acht projecten is landbouw betrokken als projectpartner. In Duffel bijvoorbeeld werken glastuinbouwbedrijven samen met het bedrijf Reynaers Aluminium om bufferbekkens aan te leggen. Op die manier kan geanticipeerd worden op langere periodes van droogte én op hevige regenbuien. In Olen werken drie voedselverwerkende bedrijven samen met een waterzuiveringsinstallatie om twee niveaus van gezuiverd water te kunnen aanbieden: irrigatiewater voor de landbouw en drinkwater.

In het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle wordt een vooruitstrevende mestverwerkingsinstallatie gebouwd die met behulp van de nieuwste technologieën een doorgedreven gezuiverd effluent kan produceren dat door omliggende landbouwbedrijven als irrigatiewater kan gebruikt worden. Ook textielproducent Balta werkt in Oudenaarde samen met omliggende landbouwbedrijven. Daar wordt een niet-gebruikte waterzuiveringsinstallatie van Balta omgevormd tot een regenwaterbufferbekken van 12.000 m³ waarbij het water ter beschikking wordt gesteld aan de landbouwers.

Tot slot is er in Limburg ook een project gestart waarbij klassieke drainagesystemen zullen vervangen worden door peilgestuurde drainage. Daarbij wordt het overtollige water op percelen alleen afgevoerd wanneer het effectief nodig is. Op die manier kan deze techniek het waterbergend vermogen van een regio aanzienlijk verhogen en schade door droogte tijdens de zomer vermijden.

Gezien het succes is nu een nieuwe projectoproep gelanceerd. Samenwerkingsverbanden van minstens drie bedrijven kunnen opnieuw een project indienen bij VMM om de droogte te lijf te gaan. In totaal is er een budget van 4 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie: Projectoproep Proeftuinen Droogte 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via