nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.04.2018 "Subsidies voor intensieve veehouderij onaanvaardbaar"

Voor Greenpeace is het onverzoenbaar dat intensieve veebedrijven landbouwsubsidies ontvangen. De milieuorganisatie wijst onder meer naar de ammoniakuitstoot: in totaal zouden zo’n 64 Belgische pluimvee- en varkenshouders jaarlijks meer dan 10 ton ammoniak uitstoten, zo liet de milieuorganisatie uitzoeken in het European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR). “De subsidies die deze bedrijven krijgen zijn in veel gevallen net bedoeld om de ammoniakuitstoot te verlagen”, zo reageert Boerenbond. 

Greenpeace pakt uit met een “grootschalig data-onderzoek” dat moet bewijzen dat Europa “vervuilende veeboerderijen” subsidieert. Via het European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) kwam Greenpeace erachter dat er in ons land 64 kippen- en varkenshouderijen zijn die jaarlijks meer dan 10 ton ammoniak uitstoten. Volgens Greenpeace vlooide uit dat 35 van die bedrijven in 2016 subsidies ontvingen, in totaal 1,29 miljoen euro. “De GLB-subsidies voor die bedrijven zouden beter naar agro-ecologische landbouw gaan”, aldus Muriel De Pauw van Greenpeace België.

Boerenbond wijst erop dat de inkomenssteun die de intensieve veehouderij geniet vooral gericht is op het verkleinen van de milieudruk. "We doen veel inspanningen om de uitstoot van ammoniak te beperken", aldus woordvoerder Luc Vanoirbeek. “De bouw van nieuwe, emissiearme stallen met bijvoorbeeld luchtwassers heeft de uitstoot gehalveerd tussen 1990 en 2005 en de volgende tien jaar was er nog eens een daling van tien procent. Heel waarschijnlijk gaat er tegen 2030 nog bijkomend 18 procent af en daarmee voldoen we aan de richtlijnen die Europa ons oplegt.”

Greenpeace mobiliseert steeds nadrukkelijker tegen de productie én consumptie van vlees. Zo voerde de organisatie actie aan een studentenrestaurant van de UGent waar vlees wordt geserveerd. "Om de klimaatverandering te stoppen moeten we onze vleesconsumptie halveren tegen 2050", zegt Sofie De Leeuw van Greenpeace Gent. "Zo beschermen we ook onze gezondheid, want momenteel houdt amper een op de tien Belgen zijn vleesverbruik binnen de aanbevolen limieten."

Lees het volledige rapport hier

Bron: eigen verslaggeving / Belga / vrt.be

Volg VILT ook via