nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.08.2018 Suikerbieten hebben lange droogteperiode best doorstaan

Voor het inkomen van een akkerbouwer zijn aardappelen en suikerbieten de belangrijkste gewassen, en een aantal akkerbouwers wagen zich ook aan de teelt van industriegroenten. Van die drie teelten hebben suikerbieten de wekenlange droogte het best doorstaan. “Als de bodemstructuur het toelaat, kan een biet tot twee meter diep wortelen”, verklaart bietenonderzoeksinstituut KBIVB. De wortels van een aardappelplant reiken niet diep zodat veel aardappelpercelen bezweken zijn onder de combinatie van droogte en hitte. De opbrengstverliezen in de teelt van industriegroenten zijn de laatste 40 jaar nog nooit zo groot geweest als nu.

Deze week is het weer eindelijk omgeslagen en zijn de temperaturen genormaliseerd. De langverwachte neerslag is voorspeld voor donderdag, maar zou door de vorming van onweerscellen heviger kunnen zijn dan wenselijk voor de uitgedroogde bodem. Voor de ontwikkeling van de gewassen komt de regen niet altijd meer op tijd. Maïs wordt in Noord-Limburg al volop gehakseld. De aardappeloogst zal dit jaar hoe dan ook minstens 30 procent lager uitvallen dan anders. Op sommige percelen zal de opbrengst niet boven de 10 ton per hectare uitkomen.

“De komende tien dagen worden cruciaal”, zegt Romain Cools van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, in Gazet van Antwerpen. “Percelen waar de groei is stilgevallen, zijn verloren. Voor de andere velden is er nog hoop, maar dan moet het regenen. Sowieso wordt het geen goed jaar, met aardappelen van mindere kwaliteit. En da's geen goed nieuws voor onze frieten. Kleinere aardappelen, kleinere frieten...”

Even grote zorgen zijn er omtrent de kwaliteit en kwantiteit van industriegroenten. In alle belangrijke productiegebieden binnen Europa is het uitzonderlijk droog, zo droog dat het oppompen van irrigatiewater op veel plaatsen beperkt werd. De situatie voor groentetelers en -verwerkers heeft zijn gelijke niet in de afgelopen 40 jaar. 2018 is het derde jaar op rij dat de sector ernstige weersproblemen ervaart, waarbij de kwetsbaarheid van de Europese groentetelers en verwerking als gevolg van de veranderende Europese weerspatronen geïllustreerd wordt.

Sectorfederatie Profel rapporteert grote opbrengstverliezen voor erwten, bonen en uien. Courgetten en spinazie zijn ook getroffen. In veel gebieden kan de tweede oogst van spinazie, bonen of bloemkool niet plaats vinden als gevolg van de droogte. Met de aanhoudende droogte wordt de zorg ook groter voor de oogst van de wintergroenten als boerenkool, rode en witte kool, spruiten en prei.

Het minste zorgen hoeven bietentelers zich te maken. Bietenpercelen met slap hangende bladeren ogen troosteloos maar de vele uren zonneschijn zorgen voor erg suikerrijke bieten. Uit de eerste staalnamen door de suikerfabrieken blijkt dat het met suikergehalte goed zit en de kilo-opbrengsten (45 ton per ha op 6 augustus bij ISCAL Sugar) liggen niet ver uit de buurt van het vijfjarig gemiddelde (51 ton). Dat heeft alles te maken met de lange wortel van een bietenplant. Suikerbieten kunnen bij een goede bodemstructuur tot twee meter diep op zoek gaan naar de laatste restjes vocht.

“Voor suikerbieten is de toestand dus zo slecht niet”, zegt Jean-Pierre Vandergeten van bieteninstituut KBIVB, “al verbergen de gemiddelden wel regionale verschillen en soms erg grote verschillen tussen percelen.” Op een zandige, stenige of verdichte bodem zien de bieten harder af van de droogte. “Op sommige percelen of plekken binnen een perceel zijn de bieten daardoor quasi afgestorven en lijkt herstel niet meer mogelijk.” Droge jaren kunnen nochtans goede productiejaren zijn voor suikerbieten. Denk maar aan het droge maar minder extreme jaar 2017. “Suikerbieten groeien ook in Spanje, Tunesië en Marokko. Ze kunnen dus best wel tegen hoge temperaturen. Droogte is een grotere belemmering zodat bietenpercelen in die landen beregend worden”, weet Vandergeten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via