nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.10.2015 Superheffing bedroeg gemiddeld 19.200 euro per bedrijf

De afschaffing van het melkquotum dateert al van zes maanden geleden. Snel vergeten zal het in eigen land niet worden aangezien het Belgische quotum met zo’n 76 miljoen liter overschreden werd. Daardoor waren de melkveehouders een boete wegens overproductie aan Europa verschuldigd. Het was bekend dat het om een bedrag van ruim 22 miljoen euro ging. Meer details krijgen we in het schriftelijk antwoord van Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege op een vraag van Open Vld-parlementslid Francesco Vanderjeugd. In totaal zijn 1.154 Vlaamse melkveehouders beboet voor een gemiddeld bedrag van ruim 19.200 euro.

In het laatste jaar van de door Europa opgelegde productiebeperking in de melkveehouderij werd het Belgische quotum overschreden zodat bedrijven die meer melk produceerden dan hun individuele quotum een superheffing verschuldigd waren. Per 100 liter overproductie betaalden ze 28,66 euro. Dat is bijna net zo veel – of zo weinig, het is maar hoe je het bekijkt – als hun melk in de huidige laagconjunctuur waard is. Gelet op het riante bedrag (22 miljoen euro) dat wegvloeit uit de sector wou Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) meer weten over de afrekening van de superheffing.

Minister Joke Schauvliege gaf Vanderjeugd schriftelijk een overzicht van de impact en afwikkeling van de superheffing in Vlaanderen. In totaal zijn er 1.154 Vlaamse melkveehouders die een superheffing verschuldigd zijn. Per bedrijf gaat het gemiddeld om een boete van 19.213 euro. De meeste aanslagen vielen melkveehouders uit Antwerpen (380), Oost-Vlaanderen (319) en West-Vlaanderen (247) te beurt. De verschuldigde bedragen werden ingehouden op het ‘melkgeld’ van de betrokken landbouwers. De afnemer van hun melk stortte dat bedrag vervolgens door aan de overheid. In de loop der maanden werd 3,7 miljoen euro te veel achtergehouden. Na de eindafrekening is die som terugbetaald aan de melkveehouders.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via