nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.07.2020 Surplus van 2,44 cent op melkprijs door termijnmarkt

De Milk Trading Company wist voor zijn 208 leden-melkveehouders de afgelopen 24 maanden een gemiddelde surplus van 2,44 cent per liter te realiseren bovenop de fysieke melkprijs. “Naast een hogere melkprijs zijn we er gedurende deze periode ook in geslaagd om de volatiliteit op melkveebedrijven te dempen en om de melkveehouders slimmer te maken”, zegt Dirk Coucke van studie- en adviesbureau DLV. "Vooral jonge, gespecialiseerde boeren hebben nood aan dergelijk risicomanagement."

In juli 2018 startte de Milk Trading Company met zijn activiteiten. Met ondersteuning van DLV wil deze coöperatie melkveehouders helpen om een deel van hun melkproductie af te dekken op de termijnmarkt. Sinds het wegvallen van het melkquotum is de melkmarkt immers erg volatiel geworden. De termijnmarkt helpt om een stabielere en vaak ook hogere melkprijs te realiseren. “Bijkomend voordeel is dat de melkveehouders via hun deelname aan de Milk Trading Company ook meer inzicht krijgen in de zuivel- en voedergrondstoffenmarkt waardoor ze het sentiment in de fysieke markt beter kunnen inschatten”, aldus Coucke.

Volgens DLV is de Milk Trading Company de afgelopen twee jaar geslaagd in dat drieledig opzet. “We zien dat de melkprijs gemiddeld genomen 2,44 cent hoger lag dan de prijs die de melkveehouders van hun eigen zuivelverwerker hebben ontvangen”, luidt het. De Milk Trading Company is actief op de termijnmarkt voor melkpoeder en boter. “Bij afdekking op de termijnmarkt proberen we telkens te streven naar een surplus van 2 eurocent bovenop de gemiddelde melkprijs van 30 cent. Wanneer het sentiment in de zuivelmarkt goed is, proberen we ons zo ver mogelijk in te dekken”, legt Dirk Coucke uit.

Vooral sinds het uitbreken van de coronacrisis is een opvallende meerwaarde gerealiseerd van 6 tot 7 eurocent bovenop de gewone melkprijs. “Het tweede kwartaal van 2020 hebben we vorig jaar al in de periode mei tot september afgedekt. Toen waren de zuivelmarkten nog gunstig. We verwachten ook dat we de komende maanden nog mooie surplussen zullen realiseren van 3 tot 4 eurocent per liter melk”, klinkt het bij DLV. Het adviesbureau wijst erop dat vooral crisisperiodes duidelijk maken welke rol een termijnmarkt kan spelen.

De afgelopen twee jaar wist de Milk Trading Company te groeien van 45 naar 208 leden. Twee derde van hen zijn Belgische melkveehouders en één derde komt uit Nederland. De Belgische bedrijven hebben een gemiddelde melkproductie van 1,45 miljoen liter per jaar en de Nederlandse boeren van 1,65 miljoen liter. “Het gaat dus vooral om jonge, sterk gespecialiseerde boeren die nood hebben aan risicomanagement op hun bedrijf”, schetst Coucke.

Vandaag produceren de 208 leden samen 320 miljoen liter waarvan 80 miljoen liter melk afgedekt is op de termijnmarkt. “Omdat het naar risicobeheer niet verstandig is om voor dat ganse volume actief te worden op de termijnmarkt, doet elke melkveehouder dat voor een deel van zijn productie”, weet Dirk Coucke. Gemiddeld gaat het om 25 procent. Het eerste jaar werd gemiddeld 20 procent van hun melkproductie afgedekt op de termijnmarkt, om nadien dat percentage op te drijven.

Nieuwe leden blijven nog steeds welkom. De inschrijfperiode voor 2021 start vanaf half oktober.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via