nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.02.2019 Sus Campiniae vraagt nieuwe omgevingsvergunning aan

Het Oevelse slachthuis Sus Campiniae heeft vorige week een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend nadat voormalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege begin december een vergunning weigerde. “We hebben er vertrouwen in dat de Antwerpse deputatie onze nieuwe aanvraag gunstig zal beoordelen. Tegen juli verwachten we een beslissing”, vertelt Dirk Nelen van slachthuis Noordvlees Van Gool dat mede-eigenaar is van Sus Campiniae.

De vergunningssaga rond het slachthuis in de Westelse deelgemeente Oevel sleept al lang aan. Al sinds 2014 bij de eerste vergunningsaanvragen kwam er protest van een buurtcomité, aangestuurd door dierenrechtenactivisten, en van de gemeente Westerlo zelf. Toch was het voor de bedrijfsleiding een donderslag bij heldere hemel toen minister Schauvliege in december vorig jaar alsnog een vergunning weigerde te verlenen voor de exploitatie van het slachthuis. Die beslissing kwam er nadat de Raad van State een eerdere vergunning die door de minister was verleend, had vernietigd.

Een kerkhof dat er al langer is dan de industriezone waarin het slachthuis zich gevestigd heeft, lijkt zwaar door te wegen in de negatieve motivering van de toenmalige minister. "De geurhinder en de hinder door transporten brengen de sereniteit van het kerkhof in het gedrang en zijn niet verenigbaar met de functies die een kerkhof wordt geacht te vervullen", klonk het toen bij haar kabinet.

Nochtans was het slachthuis toen al ruim een jaar operationeel. Op de feestelijke opening in september 2017 waren nog heel wat prominenten aanwezig, zoals EU-landbouwcommissaris Phil Hogan, federaal landbouwminister Denis Ducarme en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem. En ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois wenste het slachthuis in een videoboodschap alle succes toe.

Na de beslissing van minister Schauvliege legde de milieu-inspectie een bestuurlijke maatregel op die bepaalt dat het slachthuis zijn activiteiten uiterlijk op 9 augustus moet stopzetten. Om te vermijden dat het effectief zover komt, heeft Sus Campiniae een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag met milieueffectenrapport ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen. “We vertrouwen erop dat we in deze nieuwe aanvraag tegemoet komen aan alle bezwaren die in het verleden zijn geuit. Daarmee hopen we de huidige situatie te kunnen remediëren”, vertelt Dirk Nelen aan VILT.

Die nieuwe vergunningsaanvraag is alvast niet naar de zin van dierenrechtenorganisatie Bite Back. Komende zaterdag plant het een nieuwe protestactie in Oevel. “Het grootste slachthuis van ons land heeft geen milieuvergunning en mag gewoon openblijven. Wij vinden dat de opgelegde maatregelen veel strenger moeten zijn. Wat ons betreft is het simpel: geen milieuvergunning betekent deuren dicht”, klinkt het op Facebook.

Volgens de milieu-inspectie spelen procedurele redenen een rol in de termijn waarin het slachthuis nog mag openblijven. “Het slachthuis kan juridisch nog steeds stappen ondernemen door in beroep te gaan tegen deze bestuurlijke maatregel, alsook tegen de beslissing om de exploitatievergunning te schorsen. Ook kunnen ze een nieuwe vergunning aanvragen”, luidt het. Het is die laatste optie die Sus Campiniae wil gebruiken. In de loop van juli wordt een beslissing verwacht van de Antwerpse deputatie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via