nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.04.2018 Sus Campiniae wacht op nieuwe milieuvergunning

De Raad van State heeft de milieuvergunning die minister van Omgeving Joke Schauvliege afleverde voor het varkensslachthuis Sus Campiniae in Oevel (Westerlo) nietig verklaard omdat de minister haar besluit te weinig had gemotiveerd. Daardoor ligt de bal nu opnieuw in het kamp van minister Schauvliege die de vergunning moet aanpassen. “Wij zijn intussen al meer dan een jaar operationeel”, reageert CEO Patrick Vanden Avenne. “Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat we weinig of geen hinder veroorzaken.” 

De Raad van State heeft de milieuvergunning die minister Schauvliege afleverde voor het Kempense varkensslachthuis Sus Campiniae nietig verklaard. De uitbaters vallen nu terug op de milieuvergunning die eerder door de provincie is toegekend. Dat betekent dat de beroepsprocedure die daartegen liep weer wordt opgestart. Maar die beroepsprocedure werkt niet opschortend, omdat het gaat om een beroep van omwonenden. Het nieuwe slachthuis is intussen al meer dan een jaar in bedrijf en heeft een capaciteit van 40.000 varkens per week. Momenteel worden er wekelijks zo’n 30.000 varkens geslacht.

Met de vernietiging van deze milieuvergunning legt de Raad van State de bal weer in het kamp van minister van Omgeving Joke Schauvliege. “De Raad van State heeft geoordeeld dat het besluit van de minister te weinig gemotiveerd was”, zo licht CEO Patrick Vanden Avenne toe. “Het gaat dan vooral over eventuele milieuhinder ten opzichte van het kerkhof dat vlakbij het slachthuis is gelegen. Het gaat met andere woorden over een vormelijke opmerking, de Raad van State doet geen uitspraak over de grond van de zaak.”

Frans De Cock, gemeenteraadslid en lid van een actiecomité hoopt dat er bij de nieuwe milieuvergunning enkele aanpassingen kunnen gebeuren. “Wij zijn niet verrast door de beslissing van de Raad van State, want ons beroep was al als ontvankelijk en deels gegrond gekwalificeerd”, aldus De Cock. “Natuurlijk heeft het bedrijf een bouwvergunning gekregen, dus wij zijn realistisch: het slachthuis blijft waar het is, maar de schending van de motiveringsplicht door de minister geeft ons hoop dat er bij de tweede versie van de milieuvergunning meer rekening wordt gehouden met de wensen van de buurtbewoners, namelijk dat de hinder beperkt wordt.”

“Onze bouwvergunning blijft inderdaad overeind”, aldus nog Vanden Avenne. “Want ook hiertegen was een procedure opgestart, die voor ons gunstig is afgelopen. Het slachthuis zal ook na deze uitspraak van de Raad van State in principe gewoon blijven draaien. We zijn intussen al meer dan een jaar operationeel en we zijn blij vast te stellen dat we weinig of geen hinder veroorzaken in de directe omgeving. We worden daar trouwens veelvuldig op gecontroleerd.” 

Bron: Gazet van Antwerpen / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via