nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.02.2019 Tarabella (PS) buist GLB nog harder dan Staes (Groen)

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet vele malen groener. "Publiek geld moet naar publieke taken gaan. En beleid hoort in het teken te staan van biodiversiteit, dierenwelzijn en het bestrijden van klimaatverandering", aldus Groen Europarlementslid Bart Staes. "Donderdag zette de milieucommissie van het Europees Parlement een stap in die richting tijdens een stemming over de herziening van het Europese landbouwbeleid." Voor PS'er Marc Tarabella is de afstand tussen het door hem gewenste landbouwbeleid en de ontwerptekst van de Europese Commissie zo groot dat hij zich met hand en tand wil verzetten tegen de huidige hervorming.

De milieucommissie onderhandelt momenteel over de regels die vanaf 2021 zullen bepalen onder welke voorwaarden landbouwers EU-subsidies kunnen ontvangen. "Er staat veel op het spel, het gaat om 40 procent van het EU-budget, 365 miljard euro verdeeld over zeven jaar. Momenteel geldt de regel: hoe meer hectaren, hoe meer geld, en zonder dat er fatsoenlijke prikkels zijn om groener te produceren", vindt Groen-parlementslid Bart Staes.

De koppeling van inkomenssteun aan grond vindt hij geen goede zaak: "Zo jaagt het GLB de schaalvergroting en massaproductie aan met schadelijke gevolgen voor het milieu. Daarnaast gaat het overgrote deel van het geld naar grootgrondbezitters en multinationals die het helemaal niet nodig hebben, in plaats dat echte boeren ondersteund worden. Belastinggeld wordt verspeeld."

De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat er betere en striktere voorwaarden komen waaronder landbouwers het geld kunnen krijgen. Er moet een groot deel gereserveerd worden voor boeren die bijkomende natuur- en klimaatmaatregelen nemen. En ook lidstaten moeten concrete doelstellingen behalen met het geld dat ze uitgeven. Verder scherpt de milieucommissie de manier aan waarop het wel of niet behalen van die doelstellingen gemeten wordt.

Staes: "De stemming van vandaag is daarmee goed nieuws voor insecten, weidevogels, houtwallen, bufferstroken, en voor de strijd tegen klimaatverandering. De landbouwsector heeft een groot aandeel in de drastische achteruitgang van de biodiversiteit en is een aanzienlijke bron van broeikasgassen. Het Europese landbouwgeld kan een enorme ruggensteun zijn om de sector te helpen met het maken van de broodnodige omslag. De parlementsleden in de milieucommissie hebben vandaag een goede eerste aanzet gegeven, maar er is nog een lange weg te gaan. De volgende horde die overwonnen moet worden, is de heel wat conservatievere landbouwcommissie."

Een andere landgenoot in het Europees Parlement, Marc Tarabella (PS), heeft de hoop op een groener en vooruitstrevend landbouwbeleid reeds opgegeven. Hij kondigt aan dat hij tegen de hervorming zal stemmen omdat de ontwerptekst van de Commissie geen goed uitgangspunt is. Meer nog, hij noemt de huidige tekst "desastreus". Daar een beetje gaan aan morrelen ter verbetering is voor Tarabella zelfs geen optie. "In het verleden ben ik optimistisch geweest en heb ik dat geprobeerd, maar men slaagt er bijvoorbeeld niet eens in om het begrip 'actieve landbouwer' te definiëren."

Net zoals Bart Staes vindt ook Marc Tarabella dat Europa bij het verdelen van de subsidies te weinig rekening houdt met de manier waarop de begunstigde landbouwers produceren. Met de boodschap 'Ik stem tegen het volgende GLB' plaatste de PS'er deze video online. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via