nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.01.2019 Tegenstanders ggo's weten er het minste van

Mensen die erg ongerust zijn over de veiligheid en gezondheid van genetisch gewijzigde voeding en die ook fel tegenstander zijn van het verbouwen van dergelijke gewassen, weten het minst over genetica en wetenschap. Terwijl ze zelf denken er véél vanaf te weten, schrijft De Standaard. Het onderzoek werd gevoerd in de Verenigde Staten, waar veel ggo's worden verbouwd en gebruikt, en ook in Frankrijk en Duitsland, waar nauwelijks ggo's worden verbouwd en er weinig genetisch gewijzigde voeding voor mensen te koop is.

De Amerikaanse onderzoekers ondervroegen duizend Amerikanen, een representatieve steekproef uit de bevolking, met een internetenquête. De helft kreeg vragen over ggo-voeding. De andere 500 kregen vragen over de menselijke invloed op de klimaatopwarming.

Twee cruciale vragen waren: 'Bent u tegenstander van ggo-voedsel op de markt?' en 'Maakt u zich zorgen over de effecten van ggo-voeding?' Nadien mochten ze op een zevenpuntsschaal aanduiden hoeveel ze dachten te weten over ggo-voeding. Dan volgden 15 ja-nee-vragen over wetenschappelijke kennis (bijvoorbeeld: 'elektronen zijn kleiner dan atomen'). Vijf gingen over genetica ('alle planten en dieren hebben DNA').

Opmerkelijk: de combinatie van een sterke mening, weinig kennis en zelfoverschatting van die kennis komt niet voor bij klimaatsceptici die vinden dat de mens geen grote invloed heeft op klimaatopwarming. En er is nog een verschil tussen ggo-tegenstanders en klimaat-sceptici: de ggo-verontrusten zijn gelijkelijk verdeeld over het politieke spectrum. De klimaat-sceptici zitten vrijwel allemaal in rechtse, conservatieve hoek.

Uit de analyse kwam overduidelijk dat de felste tegenstanders van ggo-voeding vonden dat ze het meest van wetenschap en trouwens ook van genetica wisten. De vóórstanders van ggo-voeding kwamen als besten uit de kennistest. De test is daarna herhaald in de VS, Frankrijk en Duitsland. De uitslag was in grote lijnen hetzelfde.

Bron: De Standaard

Beeld: VIB

Volg VILT ook via