nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.12.2018 Teller houdt aantal werkdagen van seizoenarbeider bij

Met de applicatie Green@work kunnen landbouwers nagaan hoeveel dagen een seizoenarbeider nog mag werken. “Om oneerlijke concurrentie met andere arbeiders te vermijden, mogen seizoenarbeiders maar een beperkt aantal dagen per jaar ingezet worden”, legt federaal minister van Werk Kris Peeters uit. Als algemene regel geldt dat een seizoenarbeider 65 dagen per jaar mag presteren op land- en vooral tuinbouwbedrijven om de arbeidspieken op te vangen. De nieuwe applicatie geeft bedrijfsleiders meer rechtszekerheid daaromtrent en gaat sociale fraude tegen. In het verleden waren er wel eens problemen met seizoensarbeiders die geen plukkaart konden voorleggen.

In 2017 schakelden Belgische land- en tuinbouwers 61.721 seizoenarbeiders in om de arbeidspieken op hun bedrijven op te vangen. Tot voor kort konden zij niet met zekerheid weten hoeveel dagen een seizoenarbeider al bij andere werkgevers gepresteerd had. Een seizoenarbeider mag namelijk maar 65 dagen per jaar werken, met enkele uitzonderingen voor specifieke sectoren (de zogenaamde 100-dagenregeling voor de witloof- en champignonsector). De beperking in tijd bestaat om misbruik te voorkomen en geen oneerlijke concurrentie te veroorzaken met reguliere arbeid.

Vorig jaar lanceerde minister van Werk Kris Peeters een ‘Plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren’. Hij deed dat samen met collega-ministers en vertegenwoordigers van landbouworganisaties en vakbonden uit de groene sectoren. In dat verband werd een ‘teller’ toegevoegd aan de online Dimona-aangifte van seizoenarbeid. Met deze Dimona-teller, officieel de ‘Green@work’-applicatie, kan een bedrijfsleider eenvoudig nagaan hoeveel dagen een seizoenarbeider nog mag werken. Wanneer iemand zich kandidaat stelt als seizoenarbeider is die informatie voor de werkgever van groot belang, zeker in de tweede helft van het jaar wanneer de kans toeneemt dat de arbeider reeds elders aan de slag was.

Boerenbond vestigt in zijn ledenblad de aandacht op de teller “omdat de nieuwe tool nog niet bij iedereen goed gekend is” en “onder meer voor de boomkwekerij en de groenteteelt in openlucht van belang is in de komende weken”. Voortaan weten tuinders niet alleen of een seizoenarbeider al ingezet is op een ander bedrijf, maar meteen ook hoeveel dagen er nog resteren binnen het statuut van seizoenarbeid. In het verleden kreeg een seizoenarbeider een plukkaart die daarover uitsluitsel gaf. Kon zo’n plukkaart niet voorgelegd worden, dan bleef het voor de werkgever in spe onduidelijk of hij die persoon met een gerust gemoed 65 dagen kon inzetten als seizoenarbeider. De nieuwe applicatie, ontwikkeld door de RSZ, lost dat probleem op.

Bron: eigen verslaggeving / Boer&Tuinder

Volg VILT ook via