nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.04.2015 Test-Aankoop vooral gecharmeerd door filosofie van bio

Test-Aankoop heeft voor zijn leden een aantal eetpatronen (meer lokaal en seizoensgebonden, minder vlees, biologisch) op hun verdiensten getoetst. Bio wordt eruit gelicht, als eetpatroon dat zich moet ‘bewijzen’ omdat de productie volgens een lastenboek gebeurt en aan bio een hoger prijskaartje hangt dan aan gangbare voeding. Wie biologisch koopt, kiest voor een productiesysteem dat de natuurlijke kringloop van planten en dieren meer respecteert. Of bio nu werkelijk gezonder is of beter voor het milieu, daarover blijft Test-Aankoop voorzichtig. “Wie vandaag voor bio kiest, doet dat vooral omdat hij of zij gelooft in de filosofie achter biologische productie.” Ketenorganisatie BioForum ziet dat anders: “Bio is meer dan een filosofie, het is een duurzame landbouwmethode die effectief verschil maakt.”

Hoewel het voor veel Belgische gezinnen een gewoonte is om biologisch te eten, weten ze niet allemaal wat bio precies inhoudt. Test-Aankoop spitte het uit en brengt er in zijn ledenblad verslag over uit, in het ruimere kader van een vergelijking tussen een aantal eetpatronen (naast bio ook minder vlees eten, minder voedsel verspillen en meer lokaal en seizoensgebonden eten). “Bio biedt in elk geval meer garanties”, aldus de consumentenorganisatie. “Er worden geen pesticiden en minder additieven gebruikt. Biologische voedingsmiddelen worden streng gecontroleerd en moeten allemaal aan de Europese wetgeving omtrent biologische productie voldoen. Terwijl de conventionele productie al eens toegevingen doet, gaat bio altijd voor de meest natuurlijke en minst riskante oplossing. Kortom: biologisch zet vooral in op voorzichtigheid.”

Of bio gezonder is dan conventionele voeding, vindt Test-Aankoop een lastige vraag. “De meningen hierover gaan een beetje alle richtingen uit en zijn verwarrend voor de consument. Weet dat nergens in de wetgeving inzake biologische productie naar gezondheid wordt verwezen. Er wordt uitgegaan van het principe dat als het goed is voor de natuur, het ook goed is voor de mens. Maar er zijn momenteel te weinig studies om dergelijke conclusie te kunnen trekken. Wie vandaag voor bio wil kiezen, doet dat beter omdat hij of zij gelooft in de filosofie achter biologische productie.”

Ook het antwoord op de vraag of bio echt beter is voor het milieu ligt volgens Test-Aankoop niet voor de hand. “Het resultaat van een analyse hangt altijd af van een heleboel parameters en er zijn nu eenmaal criteria die niet meetbaar of niet te kwantificeren zijn. De verschillende studies over dit punt spreken elkaar zelfs tegen. Zo besluit een recente literatuurstudie dat biolandbouw beter is voor de biodiversiteit en de bodemkwaliteit, vergelijkbaar met gangbare landbouw is op vlak van energieverbruik maar wel meer grond nodig heeft voor dezelfde productie. Na verloop van tijd zou het rendement van biologische grond wel verhogen.

Je mag er volgens Test-Aankoop wel zeker van zijn dat bio meer aandacht besteedt aan dierenwelzijn. Een moeilijker vraag is dan weer die naar de milieu-impact van biologische veeteelt. “Bepaalde studies beweren dat biologische veeteelt een grotere impact zou hebben op het milieu. Om bij de slachting hetzelfde gewicht te hebben als bij conventionele veeteelt, leeft het dier immers langer en is er dus meer veevoeder nodig. Bovendien biedt biologische veeteelt geen garantie dat de soja waarmee de dieren worden gevoed, niet afkomstig is uit ontboste gebieden.”

De consumentenorganisatie keek uiteraard ook naar de kostprijs van bio en stelde vast dat een biologisch product al gauw twee tot drie keer duurder is dan de klassieke variant. Test-Aankoop vond de verklaring in verschillende elementen van het lastenboek die de kostprijs verhogen: de lagere productie van een biologische melkkoe die meer ruwvoeder en minder krachtvoeder krijgt, het gebruik van dierrassen (kippen, varkens, vleesvee) die trager groeien en langer op de boerderij blijven, de dieren krijgen ook veel meer ruimte dan in de conventionele veeteelt, aan de controle van het biolastenboek zijn kosten verbonden, onkruidbestrijding op biovelden vergt meer arbeid door het verbod op chemische onkruidverdelgers, enz.

Test-Aankoop besluit: “Biologische producten worden vooral gekocht om een systeem te bevorderen, een schone productie in de twee betekenissen van het woord: die de invoer van buitenaf (synthetische stoffen) beperkt en die ten aanzien van de grond zo puur mogelijk wil blijven.” Maar volstaat het om biologisch te eten om het milieu te beschermen? Als de keuze voor bioproducten de milieu-impact al zou beperken, zijn er volgens Test-Aankoop keuzes die voor een duurzame consumptie een groter effect hebben zoals lokale en seizoengebonden producten eten, minder vlees verbruiken en voedselverspilling vermijden.

Volgens BioForum, de ketenorganisatie van de biologische landbouw en voeding, maakt Test-Aankoop een denkfout door bio als een apart voedingspatroon te beschouwen. “Bio is op zich geen voedingspatroon, maar het kan de meerwaarde van een voedingspatroon wel versterken. In de praktijk merken we dat het zo werkt: de bioconsument heeft aandacht voor vleesvermindering en is zich meer bewust van seizoensgebonden groenten en fruit van lokale productie.”

Wat de gezondheidsclaim van bio betreft, is het volgens BioForum waar dat de discussie onder wetenschappers voortduurt wat betreft de gehaltes vitamines of anti-oxidanten. “Maar het staat wel onomstotelijk vast dat de consumptie van bio je beschermt tegen inname van pesticidenresidu's.” De impact van veeteelt op het milieu is erg complex maar BioForum vindt het onzin dat bio een grotere impact zou hebben louter en alleen omdat een biologisch dier langer leeft. “Een recent onderzoek van de Universiteit van Wageningen toonde aan dat weidegang, zoals op bioboerderijen de norm is, zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de ammoniakemissie.”
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via