nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.03.2018 Thema dierenwelzijn brengt pluimveehouders samen

De jaarvergadering voor de pluimveehouders uit de provincie Antwerpen die zijn aangesloten bij de Landsbond staat deze keer in het teken van dierenwelzijn, en van een voorzitterswissel. Geert Van Den Abeele neemt de fakkel over van Dirk Mertens, die in zijn provincie tien jaar lang de belangenverdediging deed. Met Geert komt een dierenarts aan het roer van een pluimveehoudersbond, maar hij krijgt wel jonge pluimveehouders als bestuurders naast zich. Vanzelfsprekend zet hij diergezondheid hoog op de agenda, maar met VILT zet hij graag een boompje op over dierenwelzijn want dat werd als thema voor de jaarvergadering gekozen.

De Landsbond is een belangenvereniging voor en door pluimveehouders. In de provincie Antwerpen werd ze tien jaar lang geleid door actief pluimveehouder Dirk Mertens. Zijn afscheid luidt een vernieuwing en verjonging van de bestuursploeg in. Die blijft grotendeels uit pluimveehouders bestaan, maar de voorzitter wordt Geert Van Den Abeele. Hij is geen producent van braadkippen of eieren maar een dierenarts gespecialiseerd in pluimvee. Geert werkt samen met een 20-tal andere dierenartsen in Dierenkliniek Venhei te Kasterlee.

“Ik maakte al langer deel uit van het provinciaal en nationaal bestuur van de Landsbond”, vertelt Geert, en alle ogen waren op hem gericht om de voorzittersfakkel over te nemen. De provincie Antwerpen is samen met West-Vlaanderen qua ledenaantal het sterkst vertegenwoordigd binnen de Landsbond. Ieder jaar koppelt Pluimvee Antwerpen – de officiële naam van de vereniging – een voordracht aan de algemene vergadering. Dit jaar komt Jos Van Thielen van de onderzoeksgroep Dier en Welzijn (KU Leuven) spreken. “Dierenwelzijn is een hot item in de pluimveehouderij. Consument en retail vinden het belangrijk en de sector lag onder vuur door beelden van Animal Rights in een leghennenbedrijf en van GAIA in een braadkippenbedrijf.”

Wat hij zelf van de beelden vond? “Voor iemand van buiten de sector waren ze schokkend. Wie werkzaam is in de sector weet dat je in een braadkippenstal van 30.000 tot 40.000 dieren kan inzoomen op de 10 à 15 zwakste exemplaren. Evengoed kan je er mooie beelden schieten van gezonde kippen”, aldus Geert. Voor de gezondheid van de veestapel is het nodig dat zieke en kreupele dieren snel uit de stal worden gehaald. “Selectie is belangrijk om de infectiedruk laag te houden, en wie dat niet vaak genoeg doet en hoopt dat antibiotica een uitkomst bieden, is verkeerd bezig.” Bovendien geef je zo munitie aan dierenrechtenorganisaties die de voorbije maanden in de stal gluurden, klaar om compromitterende beelden te schieten van de zwakkere kippen.

Animal Rights en GAIA deden dit en vorig jaar alle media en de politiek inzoomen op dierenwelzijn in de pluimveehouderij. Los van kwalijke undercoverbeelden staat dierenwelzijn continu op de agenda van de pluimveehouderij. “De sector voelt dat consument en retail daar veel belang aan hechten. Warenhuisketens stellen extra eisen in hun lastenboeken, zoals lichtstraten of -koepels in de staldaken en stro of ander afleidingsmateriaal voor de kippen”, illustreert Geert. Algemeen ingeburgerd is daglicht in kippenstallen niet. Wie nieuw bouwt, voorziet meestal dat het op termijn wel kan voor het geval de eisen van afnemers verder verstrengen.

Waarom heeft een conventionele stal nog altijd de voorkeur bij Vlaamse pluimveehouders? “Die is eenvoudiger te managen, en het financiële plaatje klopt beter”, weet Geert. “Wanneer de consument meer gaat betalen voor conceptkippen, dan zullen meer pluimveehouders meegaan in dat verhaal.” Collega-braadkippenhouders in Nederland hebben geen andere keuze. Daar liggen op vraag van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en de andere ketens alleen nog meer diervriendelijk geproduceerde conceptkippen in het winkelrek. Een conventionele Nederlandse kip is dus altijd bestemd voor export.

Een algemene vergadering over het thema dierenwelzijn betekent de start van het voorzitterschap van Geert Van Den Abeele. Diergezondheid wordt een ander en voor de hand liggend speerpunt tijdens het mandaat van de dierenarts, uiteraard naast de gewone belangenverdediging. Voor de verzuchtingen van de konijnenhouders die lid zijn van de Landsbond wil hij oog en oor hebben. “Ze zijn misschien met niet veel in Vlaanderen, maar verdienen wel onze aandacht.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via