nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.09.2018 Tien miljoen euro voorzien voor onthardingsprojecten

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege maakt de komende twee jaar telkens vijf miljoen euro vrij voor onthardingsprojecten. Dat zijn projecten waarbij de bodem bijvoorbeeld wordt vrijgemaakt van beton of asfalt. Op die manier wil Vlaanderen niet alleen iets doen aan het systematisch verdwijnen van open ruimte, maar ook aan het probleem van de groeiende verharding van de bodem. Door die verharding kan het regenwater moeilijker insijpelen en neemt het risico op wateroverlast en overstromingen toe.

Tot en met 9 november 2018 kunnen overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen onthardingsprojecten indienen bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid om een subsidie te ontvangen. Die dekt tot 75 procent van de onkosten en bedraagt maximaal 250.000 euro. Elke aanvrager kan niet meer dan drie projecten indienen. In een eerste fase is er een budget van vijf miljoen euro voorzien en voor 2019 wordt eenzelfde budget voorbehouden voor onthardingsprojecten, maar daarvoor wordt een nieuwe projectoproep gelanceerd.

Drie types van onthardingsprojecten komen in aanmerking: onthardingsprojecten met quick win, coalitievormende onthardingsprojecten en systemische onthardingsprojecten. Bij onthardingsprojecten met quick win gaat het om concrete dossiers die binnen de drie jaar kunnen uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld een school die de speelplaats wil ontharden of een gemeente die een plein wil opbreken.

Bij coalitievormende onthardingsprojecten gaat het om een bepaald gebied dat men samen met anderen wil ontharden. Het gaat bijvoorbeeld om bewoners van een bouwblok die samen het binnenplein willen ontharden. Systematische onthardingsprojecten zijn dan weer grootschalige projecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten die willen onderzoeken of bepaalde wegen of infrastructuur kunnen geschrapt worden of een bedrijvengroep die wil bekijken hoe ze structureel tot ontharding kan overgaan op haar terreinen.

"Met de subsidie voor onthardingsprojecten wil ik een aantal proeftuinen opstarten. Dit moet niet enkel leiden tot concrete onthardingen op het terrein maar ook tot kennisopbouw en -deling”, zegt minister Schauvliege.

Meer informatie: Departement Omgeving

Bron: Belga

Volg VILT ook via