nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.06.2019 Tienjarig actieplan om bestuivers te redden

Wilde bijen, zweefvliegen en vlinders zijn onmisbaar voor ons ecosysteem: deze wilde bestuivers zorgen voor de bestuiving van gewassen, waardoor er vruchten aan kunnen groeien. Helaas verdwijnen er almaar meer bestuivende insecten. “Er komt nu een actieplan voor België en Noord-Frankrijk om die trend tegen te gaan”, zegt Jorg Lambrechts van Natuurpunt. “Samen met Interreg-projectpartners SAPOLL (www.sapoll.eu) uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk hebben we 35 acties uitgewerkt voor wilde bestuivers.”

Binnen het SAPOLL-project werd een stand van zaken opgemaakt van de globale en regionale situatie van insecten en van de acties die al door verschillende partners zijn uitgevoerd. “Om de resterende acties uit te voeren, is het belangrijk om iedereen te betrekken: burgers, beleidsmakers, managers van bedrijven of beheerders van gebieden”, klinkt het bij Natuurpunt. “Een ambitieus actieplan als dit kan alleen maar uitgevoerd worden als er voldoende financiële middelen vrijgemaakt worden. Indien nu geen actie wordt ondernomen, zullen belangrijke wilde bestuivers verder verdwijnen.”

Want wilde bestuivers zijn onderhevig aan heel wat bedreigingen: het verlies van hun leefgebied, de klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen en een gebrek aan aandacht voor het beheer van openbare ruimte en privé-eigendommen. “Bovendien vormt een gebrek aan kennis over hun leefwijze en populaties een extra uitdaging”, aldus Jorg Lambrechts van Natuurpunt.

De komende tien jaar zullen 35 acties uitgerold worden. Die zijn onderverdeeld in drie categorieën: kennis verbeteren, kennis delen en bestuivers in stand houden door concrete acties op het terrein. “Het is vooral belangrijk dat de terreinacties zo snel mogelijk uitgevoerd worden, want uit de voorlopige analyse blijkt dat er tot nu toe zeer weinig instandhoudingsmaatregelen genomen zijn in het betrokken gebied”, zegt Natuurpunt.

De projectpartners binnen SAPOLL willen bijvoorbeeld inzetten op het stopzetten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het aanmoedigen van alternatieven, beheerplannen opmaken voor bos- en landbouw die rekening houden met de problematiek van wilde bestuivers, pilootgebieden opzetten in verschillende regio’s die als model kunnen dienen,...

Het volledige actieplan kan je hier terugvinden.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: PCFruit

Volg VILT ook via