nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.11.2017 Tiense suikerfabriek tempert onrust over bietenprijs

De suikerquota zijn op 1 oktober 2017 afgeschaft. Op de wereldmarkt staat de prijs van suiker al maanden zwaar onder druk zodat bietentelers de bui voelen hangen. Luidop wordt de vergelijking gemaakt met de melkveehouderij die zwarte sneeuw zag na het verdwijnen van het quotum, maar in Tienen zien ze de start van het postquotumtijdperk niet zo somber in. “Geholpen door de weeromstandigheden en de nieuwe ontvangstvoorwaarden behalen onze telers nooit geziene opbrengsten van meer dan 95 ton bieten en 17 ton suiker per hectare”, benadrukt Erwin Boonen, directeur landbouwgrondstoffen van de Tiense Suikerraffinaderij. Ook herinnert hij eraan dat de Sudzücker-suikerprijs die bepalend zal zijn voor de bietenprijs niet de termijnmarktprijs is van minder dan 400 dollar per ton suiker die boeren nu angst inboezemt.

In Tienen draait de suikerfabriek op volle toeren. Eind november is het andere jaren al uitkijken naar de jaarwisseling en het einde van de campagne, maar dit jaar zal de verwerking in januari nog een ganse maand doorgaan. De reden daarvan is de afschaffing van de suikerquota op 1 oktober die de Tiense Suikerraffinaderij aangezet heeft tot een capaciteitsuitbreiding, net als de meeste andere suikerfabrieken in Europa. Op vraag van de fabriek zijn er dit voorjaar meer bieten uitgezaaid. In combinatie met bovengemiddeld hoge opbrengsten zorgt dat voor een grote aanvoer van bieten.

Over de opbrengst zijn landbouwers niet ontevreden, en dat is een understatement, maar over de prijs die ze voor hun bieten zullen ontvangen maken ze zich grote zorgen. Ze horen en lezen immers de marktberichten over een suikerprijs die op de wereldmarkt al maanden laag is en dat voorlopig ook blijft. De Tiense Suikerraffinaderij probeert hen op te peppen met een persbericht dat stelt: “De toekomst kan onzeker lijken, maar niet ons partnerschap met de bietenplanters. We garanderen een belangrijke stabiliteit voor onze leveranciers, onafhankelijk van waar ze zich bevinden ten opzichte van de fabrieken, en ook garanderen we dat de stijging van de verkoopprijs van het eindproduct gedeeld wordt met de bietentelers.”

Dat behoeft een extra woordje uitleg in het licht van de ongunstige marktsituatie en de stroef verlopen onderhandelingen met de telersverenigingen over het interprofessioneel akkoord. Daarvoor kunnen we terecht bij Erwin Boonen, directeur landbouwgrondstoffen van de Tiense Suikerraffinaderij. Hij geeft toe dat ‘prijsstijging van de suiker’ een beetje ongelukkig geformuleerd is, maar zwicht niet voor het pessimisme dat sommige akkerbouwers doet twijfelen aan bietenteelt. “Aan opbrengstenzijde worden onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. Bietenpercelen brengen gemiddeld meer dan 95 ton suikerbieten per hectare op en die bieten bevatten meer dan 18 procent suiker. Dat resulteert in een suikeropbrengst van meer dan 17 ton per hectare. Het doel voor 2020, namelijk 20 ton suiker, is door een aantal telers nu al verwezenlijkt. Tien jaar geleden was een normale suikeropbrengst 12 ton per hectare.”

Uiteraard is het voor de suikerbieten gunstige weer voor een groot stuk verantwoordelijk voor de topopbrengst, maar Boonen onderstreept ook de bijdrage van de nieuwe ontvangstvoorwaarden (bieten worden ontbladerd in plaats van ontkopt, nvdr.) en de stijgende lijn in de opbrengsten. Boonen: “Een rendement van 17 ton suiker per hectare leek een paar jaar geleden nog totaal onrealistisch. Op basis van één jaar mag je geen victorie kraaien, maar 2014 en 2015 waren ook recordjaren zodat suikerbieten hun hoge opbrengstpotentieel bevestigen.” Net zomin als de bietentelers is de directeur landbouwgrondstoffen het rampzalige jaar 2016 vergeten. Door wateroverlast in het voorjaar en droogte in de zomer was zelfs 70 ton per hectare vorig jaar te hoog gegrepen. “2016 is een jaar om snel te vergeten, maar het verliep zo abnormaal dat het geen referentie is voor de bietenopbrengst”, aldus Boonen.

Omdat er nu een onbalans is op de mondiale suikermarkt hoeft volgens de Tiense Suikerraffinaderij niet enkel het negatieve in de verf gezet te worden. Er is de hoge opbrengst, maar de suikerfabriek ziet nog meer lichtpunten. “Dankzij de meer dan 15 miljoen euro die we jaarlijks investeren in onze twee verwerkingssites (Tienen en Longchamps) verloopt de verwerking van de bieten heel vlot. Door de hoge opbrengsten per hectare rezen er bij boeren zorgen over de duur van de campagne, maar door efficiënt te werken lukt het om die in de hand te houden.”

Naast optimisme leggen ze in Tienen ook een gezonde dosis realisme aan de dag: “De Europese suikermarkt is veel minder dan in het verleden het geval was afgeschermd van de volatiele wereldmarkt. Het interprofessioneel akkoord met de bietentelers houdt in dat we bij een hoge suikerprijs zullen delen in de winst, en bij een lage prijs zullen delen in het verlies. Het klopt dat de suikerprijs nu niet hoog noteert, maar die prijs zal stijgen alleen weten we niet wanneer. Heel wat elementen hebben daarop invloed, maar wereldwijd blijft er voldoende vraag naar suiker.” Boeren zijn zeker van de 15 euro per ton die ze eind december – of enkele weken later, naargelang de leverdatum – voor hun bieten uitbetaald zullen krijgen maar de eindafrekening kennen ze pas 12 maanden later. Een groot aantal telers zal in 2018 dus opnieuw bieten leveren op een moment dat de nabetaling voor de bietencampagne 2017 nog moet volgen.

Aangezien akkerbouwers nu gevraagd wordt om het areaal voor 2018 vast te leggen, proberen ze een inschatting te maken van de bietenprijs. Dat is puur giswerk. “En stemmingmakerij, want er rollen onvoorstelbaar lage prijzen over de tongen”, zegt Erwin Boonen. Hij probeert voor de nodige nuance te zorgen: “Wat telt, is niet de wereldmarktprijs maar de gemiddelde suikerprijs die alle vestigingen van de Sudzücker-groep in België, Duitsland, Frankrijk en Polen realiseren. Weet dat een gedeelte van de suiker al verkocht is aan hogere dan de huidige marktprijzen. Zelfs voor ons is het onmogelijk in te schatten wat de gemiddelde verkoopprijs uiteindelijk wordt. We zijn daaromtrent niet bijzonder optimistisch, maar ook niet speciaal pessimistisch. Het is gewoon te vroeg om daarover uitspraken te doen.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Tiense Suikerraffinaderij

Volg VILT ook via