nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.03.2020 Tijdelijke waarborglening voor slachtoffers vogelgriep

Pluimveebedrijven in Vlaanderen die het financieel moeilijk hebben naar aanleiding van de besmetting met het vogelgriepvirus kunnen op een tijdelijke waarborg vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds rekenen. Dat maakt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits bekend. “De waarborgregeling komt bovenop de 4,2 miljoen euro die Vlaanderen al toekende voor de getroffen bedrijven”, klinkt het.

Vorig jaar zijn in totaal een 80-tal bedrijven in Vlaanderen getroffen door een besmetting met het vogelgriepvirus ‘aviaire influenza’ van het type H3. Dat is een virus dat pluimvee treft, maar volledig onschadelijk is voor de mens en de voedselketen. Het merendeel van deze pluimveebedrijven heeft onmiddellijk het bedrijf geruimd om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. “Door die vrijwillige ruiming hebben deze pluimveehouders besmetting van andere bedrijven tegengehouden en de economische schade beperkt”, reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Maar sommige pluimveehouders die vrijwillig geruimd hebben, hebben het daardoor financieel moeilijk gekregen. “Indien ze dat willen, kunnen ze gebruik maken van een waarborgregeling vanuit de Vlaamse overheid”, gaat minister Crevits verder. Het gewaarborgde krediet kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor bepaalde algemene kosten (voederkosten, veeartskosten, enz.), of voor de financiering van specifieke kosten voor de herbevolking van de geruimde stallen.

“De waarborg is toegankelijk voor bedrijven die voor 11 juli 2019 al een pluimveehouderij in uitbating hadden”, legt de minister uit. De aanvrager moet wel kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de uitbraak van de aviaire influenza. De maximale looptijd van de kredieten bedraagt zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. “De waarborg bedraagt maximaal 80 procent van het subsidiabele kredietbedrag.”

Dankzij zo’n lening kunnen getroffen pluimveehouders gemakkelijker een krediet krijgen bij de bank en kunnen ze de nodige investeringen doen. “De waarborgregeling komt bovenop de 4,2 miljoen euro die Vlaanderen al toekende voor de getroffen bedrijven”, besluit minister Hilde Crevits.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via