nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.06.2020 “Tijdig brexitakkoord cruciaal voor Vlaamse agrohandel"

Deze week zijn de brexit-onderhandelingen de vierde ronde ingegaan maar de gesprekken verlopen zeer stroef. Volgens de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) is een duurzaam handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nochtans prioritair voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector en de brede agrovoedingssector. Daarom vraagt SALV om de sector 'top of mind’ te houden want de komende weken zullen beslissend zijn voor de toekomstige handelsrelatie met het VK. Tegen eind juni moet een beslissing vallen over het al dan niet verlengen van de lopende overgangsperiode waarbinnen het handelsakkoord moet worden genegotieerd. Een brexit zonder duurzaam handelsakkoord zal de huidige COVID-19 crisis verder aanscherpen en de economische relance bemoeilijken. 
De Vlaamse handel in agrovoedingsproducten genereert een aanzienlijk handelsoverschot met het VK, maar liefst 1,98 miljard euro in 2019. Het VK is voor twee vijfde van zijn voedselvoorziening aangewezen op invoer. Zo leveren Belgische (en voornamelijk Vlaamse) bedrijven iets meer dan 40 procent van de ingevoerde verse en bereide aardappelen. “De garantie op een vlotte agrohandel na afloop van de overgangsperiode is daarom van groot belang”, zegt Koen Carels van SALV.

De raad vraagt de beleidsmakers om tijdens de onderhandelingen enkele algemene principes in acht te nemen en te streven naar een tijdig en volledig akkoord dat frictieloze agrohandel garandeert, een gelijk speelveld waarborgt, een geruisloze aansluiting op de transitieperiode mogelijk maakt en de interferentie van VK-onderhandelingen met derde handelsblokken afwendt.
 
SALV beklemtoont nog dat de EU enkel met vereende stem een evenwichtig akkoord kan sluiten met het VK. “Zowel bij een zachte als een harde brexit zal de sector een economische impact ondervinden”, aldus Carels. “Daarom is het zaak om op de korte en de lange termijn die impact op te (blijven) volgen en er adequaat naar te handelen. Een solide handelsakkoord moet worden uitgebouwd.” SALV vraagt om de regelgeving ervan te bewaken en tijdig bij te sturen wanneer het akkoord een oneigenlijke invulling krijgt. Ondersteuning van de sector, sociale maatregelen voor werkgevers, voorbereiding van de betrokken overheidsdiensten en sensibilisering en vorming op maat van de betrokken marktdeelnemers maken volgens de raad deel uit van 'brexit preparedness', waar tijdig werk van gemaakt moet worden.
 
Dinsdag zijn de brexitgesprekken tussen de EU en het VK de vierde ronde ingegaan. Maar beide partijen zien het voorlopig somber in. Het Verenigd Koninkrijk stapte op 31 januari uit de EU en zit tot het einde van dit jaar in een overgangsperiode, waarin het land wel lid blijft van de interne markt en van de douane-unie. Een akkoord over de spelregels voor de periode daarna wordt ook in deze vierde ronde weinig waarschijnlijk geacht. "Het is extreem moeilijk, maar nog steeds mogelijk", zei Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU, voor het weekend.
 
Europa wil een breed akkoord, met garanties dat het Verenigd Koninkrijk de concurrentiepositie van de EU niet zal ondergraven. De voormalige lidstaat moet op het Europese niveau blijven wat bijvoorbeeld sociale bescherming en de aanpak van het klimaat betreft. Europa wil bovendien toegang tot de Britse wateren voor de visserij.
 
Londen is eerder uit op een klassiek vrijhandelsakkoord, eventueel aangevuld met kleine sectorale akkoorden. Het Verenigd Koninkrijk vindt de eisen van de EU buitensporig. "Wat de EU ons vraagt heeft ze nog in geen enkel eerder vrijhandelsakkoord gevraagd", bracht minister van Kabinetszaken Michael Gove al verschillende keren in herinnering.
 
Stefaan de Rynck, adviseur van Barnier, liet vrijdag optekenen dat er volgens hem weinig kans is op een deal over de visserij voor de deadline van 30 juni. Beide partijen wilden dat onderwerp voor 30 juni geregeld hebben, met daarna hoop op een breder handelsakkoord. Ook David Frost, hoofdonderhandelaar van het Verenigd Koninkrijk, liet al verstaan dat die datum moeilijk wordt.
 
Het Verenigd Koninkrijk maakt aanspraak op een eenmalige verlenging van de overgangsperiode, maar eerste minister Boris Johnson wil daar niet van weten.
Ook Europees Commissaris voor Handel Phil Hogan liet zich afgelopen week weinig hoopvol uit. "We maken niet veel vooruitgang", zei hij in het Europees Parlement. "Misschien heeft het Verenigd Koninkrijk al geconcludeerd dat er geen deal zal komen." Hij hoopt evenwel nog op een andere houding in de vierde ronde. "We hebben in Europa een spirit om tot akkoorden te komen, maar we vinden voorlopig weinig vaste grond bij de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk."
 

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via