nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.08.2019 Tips en tricks: pocketvergisten

Pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen, zoals runderdrijfmest, worden vergist om op het landbouwbedrijf hernieuwbare energie te produceren. “In de jaren 2016 en 2017 werden bij de uitbating van kleinschalige biogasinstallaties op landbouwbedrijven uiteenlopende problemen vastgesteld”, laat Biogas-e, het platform voor anaerobe vergisting, weten. In 2017 werd daarom de Operationele groep ‘Pocketboer’ opgericht, om op zoek te gaan naar oplossingen. “Alle kennis die de groep vergaard heeft, wordt nu gebundeld op één poster. Handig voor iedereen die aan de slag wil met een kleinschalige biogasinstallatie.”

Biogas wordt geproduceerd uit biomassa door een biologisch fenomeen: anaerobe vergisting. Anaeroob betekent dat het proces plaatsvindt in een zuurstofarme omgeving. Het organisch materiaal in het substraat wordt verminderd en omgezet in biogas door micro-organismen. Geen sinecure, de voorbije jaren werden landbouwers geconfronteerd met verschillende soorten problemen bij het gebruiken van hun kleinschalige biogasinstallatie.

Met de steun van het Departement Landbouw & Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling werd een operationele groep ‘Pocketboer’ opgericht. “De groep dient hoofdzakelijk als overleg- en netwerkplatform, waarbij uitbaters kunnen leren van elkaar ervaringen, installaties vergelijken en samen op zoek gaan naar oplossingen om zo hun eigen installatie te optimaliseren”, klinkt het bij Biogas-e, het platform voor anaerobe vergisting. “De ‘learned lessons’, sinds de opstart van de groep, hebben we nu samengevat in een poster: tips & tricks van en voor pocketboeren.”

De poster kwam tot stand via de samenwerking van de kerngroepleden van Pocketboer: Inagro, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Hooibeekhoeve, Innolab, Biogas-E en vijf à zes uitbaters die een voortrekkersrol opnemen. Eén van de tips gaat over hoe je het best zwavel in het biogas aanpakt. Dat kan op twee manieren: via beluchting of met behulp van actieve koolfilters. “Het toevoegen van een beperkte hoeveelheid zuurstof, zorgt ervoor dat bacteriën in de reactor waterstofsulfide (H2S) gaan omvormen tot elementaire zwavel, wat geen corrosie veroorzaakt”, klinkt het. De filter houdt het zwavel dan weer vast wanneer het gas de filter passeert.

Meer tips en tricks vind je hier.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via