nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.07.2019 Toegift aan VS inzake rundvlees passeert Landbouwraad

Tijdens de informele Landbouwraad van 15 juli, de eerste onder Fins voorzitterschap, hebben de lidstaten hun goedkeuring gehecht aan het akkoord dat de Verenigde Staten meer markttoegang geeft voor hormonenvrij rundvlees. Europa weigert rundvlees van dieren die behandeld zijn met groeihormonen, maar moet ter compensatie zijn grenzen meer openstellen voor hormonenvrij vlees. Het totale quotum blijft 45.000 ton, maar Amerikaanse leveranciers zullen 35.000 ton daarvan kunnen invullen. Van de bijeenkomst in Brussel maakte de Finse landbouwminister Jari Leppä als voorzitter gebruik om zijn prioriteiten inzake landbouw uit te doeken te doen. Handelsgerelateerde issues staan, zo kort na het omstreden akkoord met de Mercosur-landen, op zijn lijstje.

Tijdens de Landbouwraad in Brussel op 15 juli werden de landbouwministers van de lidstaten door de Europese Commissie ingelicht over het handelsakkoord met de Mercosur-landen. Een aantal delegaties namen de gelegenheid te baat om hun bezorgdheid uit te drukken over de impact op landbouw. Ze herhaalden een aantal gekende bezwaren in verband met extra prijsdruk voor gevoelige sectoren als rundvlees, kip, suiker, bio-ethanol, honing en mousserende wijn. Vragen hadden ze ook bij de bescherming van Europese streekproducten, en de impact van dit handelsakkoord op milieubescherming aan weerszijden van de oceaan.

Rond een ander akkoord, de afspraak met de Verenigde Staten dat zij 35.000 ton hormonenvrij rundvlees naar de EU mogen exporteren, was er minder ophef. De lidstaten gaven groen licht in de wetenschap dat het om een compensatie gaat voor een handelsgeschil, en het totale importquotum op 45.000 ton gehandhaafd blijft. Amerikaanse vleesbedrijven krijgen gewoon een groter aandeel toegewezen. Een hoofdbestuurslid van Boerenbond, Pieter Verhelst, wees er wel reeds op dat de toegift aan de VS niet zo onschuldig is als ze voorgesteld wordt. Andere leveranciers van hormonenvrij rundvlees worden hierdoor immers benadeeld. Verhelst verduidelijkte op VILT.be dat Argentinië via het Mercosur-akkoord een financiële compensatie in de wacht sleepte.

Fins landbouwminister Jari Leppä beloofde bij het overlopen van de prioriteiten van het Finse EU-voorzitterschap de nodige aandacht te schenken aan zulke handelsgerelateerde vragen. De informele Landbouwraad startte met een opsomming van zijn ambities. Leppä wil zoveel mogelijk vooruitgang boeken in de onderhandelingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020. Andere prioriteiten die hij naar voor schuift, zijn: de bio-economie, bosbouw en de landbouwmarkten. Het document dat de leidraad is voor de werkzaamheden van het Finse voorzitterschap maakt geen aparte vermelding van landbouw. Er wordt wel kort naar verwezen, bijvoorbeeld in het hoofdstuk dat de EU betitelt als een wereldleider in klimaatactie. Finland staat een gemeenschappelijk landbouwbeleid voor dat een beter antwoord heeft op de klimaatverandering.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: European Union

Volg VILT ook via