nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.05.2019 "Toekomst agrovoedingssector is 'smart' en 'conscious'"

De landbouw- en voedingssector van de toekomst is ‘smart’ en ‘conscious’. Dat beweert de bank ING in het boek ‘Morgen op het menu’. Het boek bevat een bloemlezing aan verhalen die ondernemers wil inspireren om hun bedrijf nog beter te maken en aan te passen aan de verwachtingen van de wereld van morgen. Voor auteur Eric Kenis, die vooral thuis is in de wereld van startups, was de drive en innovatie die hij in de landbouw- en voedingssector aantrof, een aangename verrassing. “In het boek heb ik mijn eigen verwondering een stuk willen meegeven”, aldus Kenis.

Waarom brengt een bank een boek over de toekomst van de landbouw- en voedingsindustrie op de markt? “Het idee is spontaan gegroeid”, vertelt Koen Tahon, Innovation Banker bij ING Food & Agri Business Desk. “Als bank verlenen wij financiering aan de volledige agrovoedingssector, van toelevering aan landbouw tot retail. Deze integrale ketenbenadering is onze sterkte en maakt dat we uitstekend geplaatst zijn om bepaalde trends en evoluties die zich in heel de keten ontwikkelen, te kunnen detecteren en duiden.”

Vooraleer met het boek van start te gaan, heeft de bank eerst de uitdagingen voor de landbouw- en voedingssector opgelijst. “Een eerste uitdaging bestaat erin de sterk toenemende vraag naar voedsel door de wereldwijde bevolkingsgroei te beantwoorden”, aldus Willem Ter Heerdt, hoofd van ING Food & Agri Business Desk. “Daarnaast doet zich een schaarste voor aan hulpbronnen die nodig zijn om op die toenemende voedselvraag een antwoord te bieden, zoals grond, arbeid, water, enz.” Een derde uitdaging bestaat volgens ING uit de globalisering van de voedselketen. “Wankele internationale handelsakkoorden kunnen een belangrijke impact hebben op onze bedrijven”, meent Ter Heerdt. Tot slot is er ook de stijgende aandacht voor duurzaamheid als vierde uitdaging.

“Vanuit die uitdagingen zijn we een aantal trends gaan definiëren. Initieel hadden we een twintigtal trends ontdekt, maar al gauw bleken die samen te vatten tot twee trends: ‘conscious’ en ‘smart’”, stelt Koen Tahon. Die twee trends is ING dan gaan bekijken vanuit drie invalshoeken: de consument, de industrie en de landbouw. Er is bewust gestart met het verhaal van de consument en geëindigd met dat van de landbouw. “Vaak denken we in termen van grond tot bord, maar dat is verkeerd. Aan het einde van de keten wordt bepaald wat in het begin van de keten wordt geproduceerd.” Tahon wijst erop dat het boek geen wetenschappelijk essay of een managementboek wil zijn, maar wel een verzameling van verhalen van ruim 30 experten en ondernemers, van gevestigde waarden tot start-ups.

Met de term ‘conscious’ of ‘bewust’ wil de bank alles omvatten wat zich afspeelt op vlak van ethische productie en consumptie. “Dat gaat verder dan het ecologische aspect van duurzaamheid, denk maar aan arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn of het opwaarderen van reststromen.” Inspirerende verhalen komen hier onder meer van Trotec dat voedselafval verwerkt tot diervoeder, van TCO Service dat duurzame catering verzorgt voor kinderen of van CID Lines dat veebedrijven minder afhankelijk maakt van antibiotica. Experten als Louise Fresco, voorzitter van de Wageningen Universiteit en Patrick du Jardin, geëngageerd wetenschapper op het terrein van de biotechnologische risico’s in de landbouw, geven er hun visie op de ethische toekomst van de agrovoedingsketen.

De trend ‘smart’ omvat alles rond digitalisering. “Die digitalisering heeft een enorme impact op ons dagelijks leven en ook in de landbouw- en voedingssector zorgt het voor grote veranderingen. De gekende sales- en businessmodellen zoals B2B en B2C zijn intussen al achterhaald, technologie maakt het mogelijk dat consumenten met elkaar gaan handelen of gaan delen”, aldus Koen Tahon. “Ook in de landbouwsector zien we dat data en smart farmingtechnieken enorm veel potentieel bieden. Slimme verpakkingen, block chain of 3D-printing zijn binnenkort wellicht ook niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.”

Het boek focust in dat kader onder meer op Mealhero dat een slimme stoommachine op de markt heeft gebracht die gezonde maaltijden in een kwartier tijd klaarmaakt. Agristo legt in 'Morgen op het menu' uit hoe data het bedrijf kunnen helpen om de productie van aardappelproducten voorspelbaarder te maken. Ook wordt het verhaal gebracht van Octinion dat plukrobotten maakt en van CNH dat tal van technologieën ontwikkelt die precisielandbouw mogelijk maken. Expert Jürgen Vangeyte van ILVO heeft het onder meer over het belang van connectiviteit om smart farming mogelijk te maken.

ING beseft dat de opdeling die is gemaakt, een stuk arbitrair is. “De digitalisering zorgt ervoor dat het voor consumenten eenvoudiger is om zich bewust te zijn van allerlei ethische dilemma’s. Dus misschien is alles wel een stuk samen te vatten onder de trend ‘smart’”, klinkt het. De bank is naar eigen zeggen geen debat uit de weg gegaan. “Maar het moet ook duidelijk zijn dat er bij veel discussies vaak geen één op één antwoord bestaat. Met dit boek willen we inspiratie aanreiken aan de ondernemers in de agrovoedingsketen.” Maar Willem Ter Heerdt wijst erop dat het boek meer wil zijn dan een goed geschreven compilatie van getuigenissen. “Het moet ook een call to action zijn, richting innovatie”, klinkt het.

VILT mag 20 exemplaren van het boek 'Morgen op het menu. De toekomst van onze voeding' weggeven. Ondertussen ondervingen we reeds evenveel mailtjes van lezers en zullen zij gecontacteerd worden met de vraag om hun adresgegevens te bezorgen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via