nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.05.2018 Tool steunt overheid in advies ruimtegebruik platteland

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid gebruikt de landbouwimpactstudie, een informaticatool, voor zijn adviezen over het landbouwgebruik op het platteland. Deze landbouwimpactstudie geeft indicatief de impact weer van bijvoorbeeld infrastructuurwerken of een verkaveling op de gekende landbouwpercelen en de agrarische bestemming. “Hierdoor worden beslissingen snel, objectief en transparant genomen. Ook andere openbare besturen kunnen van deze tool op vraag gebruik maken”, klinkt het.

Minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft 2018 uitgeroepen tot het jaar van de data in de landbouw. De focus ligt op data die op het bedrijf ontstaan en die de landbouwer ondersteunen in zijn bedrijfsvoering. Maar ook bij de overheid wordt er op een slimme manier gebruik gemaakt van beschikbare data, zo blijkt uit de toepassing van de landbouwimpactstudie. Deze tool zorgt ervoor dat een bepaald gebied op basis van beschikbare gegevens landbouwkundig wordt geanalyseerd.

“Belangrijk is dat de landbouwimpactstudie geen nieuwe gegevens creëert, maar duiding geeft op basis van bestaande gegevens”, zegt het Departement Landbouw en Visserij. “Het geeft een beeld van het landbouwgebruik, de landbouwstructuur, de landbouwwaarde en het landbouwkader en geeft antwoorden op vragen als: hoeveel actie landbouwers telt het gebied, hoeveel landbouwers hebben er hun bedrijfszetel, enz.” Op vraag kunnen ook budgettaire inschattingen gemaakt worden voor gebruikersbeëindiging, gebruikerscompensatie en bij de actieve inschakeling van het gebied als overstromingsgebied.

Hoe werkt de landbouwimpactstudie nu concreet? Elk landbouwperceel en elke agrarische bestemming in Vlaanderen heeft een aantal kenmerken, zoals het gebruik, de bodemgeschiktheid, zijn omgeving en de afstand van het perceel tot een landbouwbedrijf. Op basis van die criteria en bestaande gegevens en kaarten wordt elk landbouwperceel dan in een klasse ingedeeld. Via de landbouwimpactstudie kan je dan zien welke gevolgen de ontwikkeling van een woonwijk, natuurgebied of industrieterrein op de landbouw heeft.

Het grote voordeel van deze informaticatool is dat ze toelaat om snel, objectief en transparant een beslissing te nemen. Om die reden geeft het Departement ook andere openbare besturen de kans om van de landbouwimpactstudie gebruik te maken.  

Meer informatie: Landbouwimpactstudie

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via