nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.06.2019 Tornado’s teisteren Amerikaanse landbouwers

In Amerika zijn acht staten langs de Mississippi getroffen door de zwaarste en langste overstromingen sinds de grote overstroming van 1927. Overal lopen akkers onder water. Het extreme weer heeft nu al een impact op graanprijzen. "Het is niet langer overdreven om te stellen dat de maïsprijs in Chicago steil omhoog gaat", zeggen analisten van Commerzbank AG in een rapport. "En de weersvoorspellingen suggereren geen significante verandering in het weer de komende paar dagen. Er zijn nu ook groeiende zorgen over soja." De wateroverlast en de daaruit volgende achterstand in de veldwerkzaamheden zijn zo groot dat enkele miljoenen hectaren korrelmaïs en soja niet gezaaid zullen geraken.

Amerikaanse boeren, die een derde van de maïs en sojabonen in de wereld telen, kampen al wekenlang met extreme regenval en tornado’s waardoor het voorjaarsveldwerk maar traag vooruit gaat. “O 26 mei was slechts 58 procent van het maïsareaal gezaaid, nog nooit ging het zo traag. Normaliter zitten we deze tijd van het jaar aan 90 procent”, zegt de Amerikaanse landbouwadministratie. Ook met het zaaien van soja zitten de Amerikanen flink achter op schema. In plaats van twee derde van het voorziene areaal is nog maar 29 procent gezaaid. We spreken hier over enkele tientallen miljoenen hectare maïs en soja die nog gezaaid moeten worden zodra de akkers opdrogen.

Voor de Amerikaanse landbouwers dringt de tijd, ook gelet op hun verzekering. Elke staat heeft deadlines voor volledige dekking, wat betekent dat boeren hun gewassen tegen een bepaalde datum in de grond moeten hebben om in aanmerking te komen voor financiële steun. Maïs komt eerst, dan sojabonen. Sommige van die deadlines zijn al verstreken of komen snel dichterbij. Volgens de American Farm Bureau Federation laat de landbouwadministratie in het midden of er ook een tussenkomst is voor akkers die braak blijven liggen. “Het wordt een economische beslissing rekening houdend met de (lage) prijzen voor korrelmaïs”, reageert akkerbouwer Kendell Culp. “Ik denk al aan volgend jaar. Hoe gaat het zaadaanbod volgend jaar worden? Maar nu probeert iedereen gewoon het seizoen door te komen.”

Of de landbouwers crisissteun krijgen voor de hevige overstromingen valt nog af te wachten. “De senaat heeft vorige week gestemd om een hulppakket van meerdere miljarden goed te keuren voor landelijke gemeenschappen die getroffen zijn door natuurrampen, inclusief de overstromingen in het Midwesten”, weet de krant The Washington Post. “Maar het wetsvoorstel wordt opgehouden door de Republikeinen die willen dat het geld gebruikt wordt voor de financiering van de muur langs de grens tussen de VS en Mexico. Naar verwachting zal het Huis volgende week over de maatregel stemmen.”

Het effect van de slechte weersomstandigheden zal zich volgens John Newton, hoofdeconoom bij de American Farm Bureau Federation, niet per se laten voelen in de supermarkt. “Een groot deel van de aangetaste maïsoogst wordt geteeld voor veevoeder en ethanolverwerking”, legt hij uit. “Maar potentiële tekorten kunnen de prijzen in deze industrieën wel opdrijven.” Dat er akkers braak gaan blijven liggen, is zeker. Hoeveel precies is koffiedik kijken. Voor maïs lopen de schattingen van de landbouworganisatie uiteen van 5 tot 10 miljoen acres, wat overeenkomt met 2 tot 4 miljoen hectare.

Bron: The Washington Post / Bloomberg / eigen verslag

Beeld: USDA

Volg VILT ook via