nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.01.2019 Tot 75% subsidie voor oplossingen bij waterschaarste

Als minstens drie bedrijven de handen in elkaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij projectsubsidies aanvragen. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege maakt daarvoor 4 miljoen euro extra vrij. Na de voor landbouw, industrie en scheepvaart schadelijke droogte in 2018 investeerde de Vlaamse regering op deze manier in een versterking van het waterbeleid.

De voorbije zomer kreunde Vlaanderen onder de droogte, met alle gevolgen van dien voor de landbouw, de industrie, de scheepvaart en andere sectoren. Daarom is in de Vlaamse begroting voor 2019 4 miljoen euro extra opgenomen om het waterbeleid te versterken en zo beter voorbereid te zijn op droogteperiodes. Het budget wordt als subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die de waterbeschikbaarheid verhogen in periodes van droogte en het bijkomende water ter beschikking stellen aan andere bedrijven via samenwerking. Om in aanmerking te komen voor steun, moeten minstens drie bedrijven samenwerken.

Op aangeven van minister Schauvliege lanceert de Vlaamse Milieumaatschappij de oproep onder de noemer ‘Proeftuinen droogte’. Het kan gaan om gezamenlijke opvang van regenwater, koelwater of spoelwater dat optimaal verdeeld wordt tussen de partners. In de kustregio kan gedacht worden aan een project dat de infiltratie van zoet water verhoogt en op die manier de verzilting terugdringt. Dat zorgt voor een grotere beschikbaarheid van zoet water dat vervolgens kan gebruikt worden voor industriële of agrarische toepassingen of voor drinkwaterproductie.

Projecten kunnen ingediend worden door industriële bedrijven maar evengoed door landbouwbedrijven of door een secoroverschrijdend samenwerkingsverband van bedrijven. Wel dienen ze een minimaal te subsidiëren budget van 100.000 euro te hebben. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75 procent.

Meer info: Vlaamse Milieumaatschappij

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Aquafin

Volg VILT ook via