nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.05.2019 Trump compenseert boeren voor handelsdispuut met China

De Amerikaanse regering maakt nog eens 16 miljard dollar (14,3 miljard euro) vrij voor steun aan landbouwers die schade lijden door de handelsoorlog met China. Eerder was al 12 miljard dollar uitgetrokken voor sojatelers en andere landbouwers die een deel van hun afzetmarkt verliezen. Het bedrag van het hulppakket "ligt in lijn met de geschatte impact van de ongerechtvaardigde tegenmaatregelen op Amerikaanse landbouwgoederen en andere handelsbelemmeringen", aldus het landbouwministerie. Inkomenssteun zal rechtstreeks naar de producenten gaan, terwijl de markt verlicht wordt via exportpromotie en het bestemmen van overschotten voor voedselhulp.

De Verenigde Staten en China verhoogden de voorbije maanden om de beurt de invoerheffingen op elkaars producten. Een handelsoorlog die opgestart werd door de Amerikaanse president Donald Trump, die Peking beschuldigt van oneerlijke praktijken. "China heeft lange tijd niet volgens de regels gespeeld en president Trump gaat er nu tegenin. Hij stuurt hen de heldere boodschap dat de VS hun oneerlijke handelspraktijken niet langer duld", stelt minister van Landbouw Sonny Perdue. Hij voegt er aan toe dat de president zich bewust is van de weerbots die de landbouwsector ondervindt van het handelsdispuut.

Vooral sojatelers zijn zwaar getroffen. Ook de prijs van andere grondstoffen voor veevoeder, meer bepaald tarwe en korrelmaïs, staat onder druk. Van nog meer Amerikaanse landbouwproducten is de afzet verstoord: varkensvlees en melk, fruit, noten, rijst, enz. Door de hoge importtarieven van China viel een deel export weg. Schepen die toch koers hebben gezet naar China stoten op ongewoon strenge grens- en douanecontroles. Met een laadruim vol bederfbare landbouwproducten is de tijd die ze verliezen kostbaar.

De eerste steun zou in de zomer uitbetaald worden. Grotendeels gaat het om inkomenssteun die in verhouding staat tot de omvang van landbouwbedrijven. Van de 16 miljard dollar wordt 1,4 miljard euro gereserveerd voor het opkopen van overschotten die ter beschikking gesteld worden van minderbedeelden. De regering trekt ook 100 miljoen dollar uit om nieuwe afzetmarkten te vinden, buiten China.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via