nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.06.2019 Tuinders nemen irrigatienetwerk rond Ardo in gebruik

In Ardooie werd donderdag de kraan opengedraaid van het irrigatienetwerk dat gevoed wordt met gezuiverd afvalwater van groenteverwerker Ardo. Het leidingnetwerk is in totaal 24 kilometer lang en ligt verspreid over 500 hectare landbouwpercelen. De 50 vennoten van de landbouwerscoöperatie INERO kunnen hun beregeningsinstallatie aansluiten op een waterafnamepunt. "Dat geeft de landbouwers meer zekerheid in droge periodes", zegt Charlotte Boeckaert, projectcoördinator bij het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa).

In de regio rond Ardooie hoeven boeren bij droogte niet langer water uit waterlopen te pompen. Met steun vanuit het F2AGRI-project werd een 24 kilometer lang ondergronds leidingnetwerk gebouwd dat vertrekt aan diepvriesgroentebedrijf Ardo. "Die firma heeft een speciaal bekken gebouwd om zijn afvalwater op te vangen en te zuiveren", legt projectcoördinator Charlotte Boeckaert (Vlakwa) uit. "Van daaruit vertrekken buizen naar 150 verschillende afnamepunten. Landbouwers die lid zijn van de coöperatie, kunnen daar water afnemen."

Op vandaag werd reeds 16 kilometer leidingen aangelegd en kunnen 32 landbouwers beregenen. De werken gaan onverminderd voort zodat volgend jaar alle 50 vennoten van INERO het gezuiverd afvalwater kunnen gebruiken voor de beregening van hun gewassen. Om de beschikbare 150.000 m³ gezuiverd afvalwater correct te verdelen onder de vennoten, werd een verdeelstrategie opgesteld. Praktijkcentrum Inagro ontwikkelde een applicatie om een watergift te kunnen reserveren. Daarnaast is er ook een ‘watermeester’ in dienst die de goede werking van het irrigatienetwerk overziet tijdens het irrigatieseizoen.

Het project heet F2AGRI, wat staat voor 'effluent to agriculture', en is gefinancierd binnen het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland. Bij onze Noorderburen wordt gezuiverd afvalwater van brouwerij Bavaria herverdeeld naar het oppervlaktewater en met peilgestuurde drainage ondergronds gebracht om de grondwatervoorraad aan te vullen.
Het irrigatienetwerk rond Ardo wordt voor de helft gefinancierd met Europees geld, maar ook Vlaanderen en de provincie doen hun duit in het zakje. Unilever paste bij als private sponsor.

Donderdag werd de kraan opengedraaid en kon een West-Vlaamse groenteteler als eerste zijn akker vol bloemkolen beregenen met gezuiverd afvalwater. Het leidingnetwerk staat op een druk van 10 bar dus beregenen wordt simpel: aankoppelen, kraan openen en irrigeren maar. Met het project wil Vlakwa, het Vlaams kenniscentrum voor water, anticiperen op de klimaatverandering en de land- en tuinbouw weerbaarder maken in periodes van droogte. "Er was veel interesse bij de landbouwers. De buizen liggen verspreid over 500 hectare landbouwgrond. Enkel in de buurt van grotere waterlopen waren er minder gegadigden."

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Beeld: Vlakwa

Volg VILT ook via